top of page

Uluslararası Akreditasyonlu Sertifika ile;
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) - Baş Denetçi Sertifika Programı

11 - 12 - 17 - 18 - 19 Nisan 2023 / 5 Gün / 10.00 - 16.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Denetim, herhangi bir yönetim sisteminin başarısı için çok önemlidir. Sonuç olarak, ağır sorumluluklar, çetin zorluklar ve karmaşık problemler taşır. Bu beş günlük yoğun kurs, BGYS denetçilerini bir Tetkik Planına liderlik etme, planlama, yönetme ve uygulama konusunda eğitir. Ayrıca belgelendirme için çalışanlara pratik yardım ve bilgi verme yetkisi verir ve ayrıca 2. taraf denetimi (tedarikçiler ve taşeronlar) gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve beceriyi sağlar.

Beş günlük eğitime katılıp sınavı geçenlere IQCERT The International Accreditation Organization / London, Partneri ULAK  tarafından ISO 27001:2013 Baş Denetçi Sertifikası verilecektir.

İçerik:

1. Bilgi güvenliğine ilişkin normatif, düzenleyici ve yasal çerçeve 
2. Bilgi güvenliğinin temel ilkeleri
3. ISO/IEC 27001 belgelendirme süreci
4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
5. ISO/IEC 27001'in maddelerinin ayrıntılı sunumu
6. Temel denetim kavramları ve ilkeleri
7.Kanıta dayalı ve riske dayalı denetim yaklaşımı
8. ISO/IEC 27001 belgelendirme denetiminin hazırlanması
9.BGYS dokümantasyon denetimi
11.Denetim sırasındaki iletişim
12. Denetim prosedürleri: gözlem, belge incelemesi, görüşme, numune alma teknikleri, teknik doğrulama
13.Doğrulama ve değerlendirme
14.Denetim test planları
15. Denetim bulgularının formüle edilmesi
16. Uygunsuzlukların belgelenmesi
17.Denetim belgeleri
18.Kalite incelemesi
19 ISO/IEC 27001 denetiminin sonuçlandırılması
20. Düzeltici eylem planlarının değerlendirilmesi
21. Örnek Vaka Analizleri
22. Günlük Hayattan Örnekler
22. Sınav
23. Sertfika

Eğitim Program Konsorsiyumu:

zirve gorsel (14).png

- IQCERT The International Accreditation Organization / London Akreditasyonu ve Eğitim konsorsiyumu tarafından ortak imzalı katılım sertifikası tanzim edilecektir.

Sertifika programlarımızda eğitim; konsorsiyum üyelerinin bünyelerinde yer alan minimum 10 yıl eğitim geçmişi olan eğitmen kadrosu yönetiminde gerçekleşmektedir.

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 3000 TL+ KDV %18 olup, 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

bottom of page