Doç. Dr. Şevket Sayılgan ile
FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANSAL YÖNETİM
"Tüm Yöneticilerin Bilmesi Gereken Finansal Pratikler"

25 Eylül / 10.00 - 16.00 / Online ZOOM
 

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısı kuvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

İçerik:

 1. Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler)

 2. Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler

 3. Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi)

 4. Reel Kesim

  • Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar)

  • Tasarruf – Yatırım Dengesi , Kamu  Maliyesi Gelir  Gider Dengesi

  • Dış Ticaret Dengesi,  Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi

  • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları

 5. Mali Kesim

  • Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları

  • Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine)

  • Para Arzı Tanımları, Parasal Göstergeler ve Analitik Bilanço İlişkisi

  • Kamu Açıklarının Finansmanında Merkez Bankasının Rolü

  • Hazine İhalelerinin Oluşumu ( İhale – İtfa)

  • Bankacılık Sektörünün Durumu Ve Beklentiler

  • Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası ve Ekonomideki Yeri

 6. Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz

  • Bilanço, Gelir Tablosu,Nakit Akım ve Fon Akım Tablosu

  • Mali Analiz

  • Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı

  • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi

  • Finansal Değişkenler ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi

  • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,

  • Risk Yönetimi Kavramı

  • Beklenti Yönetimine uyumlu risk yönetimi ve araçları

  • Risk Yönetimi Aşamaları

  • Vadeli İşlemler ve Firma Risklerinin yönetilmesi

  • Risk Yönetim ve işletme fonksiyonları ilişkisi

  • Kurum çapında entegre risk yönetim

   • Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar

   • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim içindeki Rolü

   • Temel Riskler

 7. Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü

 8. Bütçe ve Bütçe hazırlama teknikleri

 9. Aktif / Pasif Yönetimi

 10. Nakit Yönetimi

 11. Vade Uyumu

 12. Likidite Riskinin Kontrolü

 13. Bütçe yönetimi , Kontrol ve Denetlenmesi

 14. Finansal Risklerin Yönetilmesi

  • Finansal Risk Yönetilmesinde kullanılan Araçlar

(Future, Forward, Option, Swap, Factoring, Forfaiting)

 

 

Katılımcılar

Tüm finans konuları ile ilgili olarak  mali piyasa ile reel ekonomideki karar alıcı veya uygulayıcıları bu programa katılabilir.

sevketsayilgan.jpg

Sunum:

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Doktora programlarını tamamladı. 1999-2004 yılları arasında Pamukbank Kredi Risk Yönetimi - Ekonomik Araştırmalar ve Sektörel Tahminler Servisinde Yönetici, 1999 yılında Toprakbank Menkul Değerler’de Baş Ekonomist, 1998-1999 yılları arasında Garanti Bankası’nda Kurumsal Finansman Uzmanı, 1995-1998 yılları arasında Sınai Yatırım Bankası’nda İktisadi Tetkik ve Araştırmalar Uzmanı, 1990-1995 yılları arasında IBAR (International Banking Advisory and Research Group)’sa Analist olarak görev aldı. 1988-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Şevket Sayılgan; 2004 yılından beri Marmara Üniversitesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kronolojik Özgeçmiş

2004 - Marmara Ün. İletişim Fakültesi. Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı. Yrd.Doç. Dr.
1998 - 2004 Pamukbank . Müdür . Kredi Risk Yönetimi
1996 - Doktora -"Sermaye Piyasasında Kamuoyunu Aydınlatma İlkesi ve Medyanın Rolü"isimli tezi ile
1995 - 1998 Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası. Ekonomist. Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü. Uzman
1990 - Yüksek Lisans- "Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri ve Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Süreci"
1989 - 1995 İletişim Fakültesi?nde Araştırma Görevlisi
1984 - 1989 Lisans. Marmara Ün. İletişim Fakültesi

 

YAYINLAR

" İşletmeler ve Özelde Basın İşletmelerinin Kriz Ortamlarında Finansman Dengeleri". Finans Dünyası Dergisi. Mayıs 2004
"Ulusal Finans Sempozyumu. "Uluslar arası Finansal Entegrasyon Bankacılık ve Medya İlişkileri " . Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü. 9-10 Haziran 2004
"Büyüme ve Yazılı Basın İşletmelerinin Tirajları Arasındaki İlişkinin Sürdürülebilirliği". Finans Dünyası Dergisi. Haziran 2004
"Enflasyon. Büyüme ve Gelir Dağılımının Yazılı Basın İşletmelerine Etkisi". Temmuz 2004
"Küreselleşmenin Basına Etkisi". Finans Dünyası Dergisi. Ağustos 2004
"Basın İşletmelerinde Risk Yönetimi". Finans Dünyası Dergisi. "Eylül 2004
" İşletmelerde Risk Yönetimi: Örnek Uygulama Basın İşletmeleri". Ekim 2004
" Basın İşletmelerinin Rekabet Yapısı ve Sermaye Gücü". Finans Dünyası Dergisi. Kasım 2004
" İşletmelerde Ciro ve Kar İlişkisi ve Basın İşletmeleri". Finans Dünyası Dergisi. Aralık 2004
" AB sürecinin işletmelere etkisi ve Basın İşletmeleri" . Finans Dünyası Dergisi. Ocak 2005
" İşletmelerde Maliyet ve Bütçeleme örnek Basın İşletmeleri". Finans Dünyası Dergisi. Şubat 2005
" Basın İşletmelerinin Finansal Sorunları". Finans Dünyası Dergisi. Mart 2005
Çocuk ve İletişim Uluslararası Kongresi. "Çocuk Dergilerinin Dergi Yayıncılığı Sektöründeki Yerinin Tiraj Yönünden İncelenmesi" İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. 4-6 Nisan 2005
"AB sürecinin Finansal dengeler üzerindeki etkisinin analizi". Finans Dünyası Dergisi. Nisan 2005
Uluslararası Finans Sempozyumu. " Finans Piyasalarında Simetrik Bilginin Yönetilmesi ve Medyanın Rolü". Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü. 27-28 Mayıs 2005
"Ekonomi Basını ve Piyasaları İzleme Teknikleri" Konferans. Ekonomi Muhabirleri Derneği. 12 Mayıs 2005 . İstanbul
" Basın İşletmelerinin AB Basın İşletmeleri ile Gelir Kaynakları Yönünden Karşılaştırılması". Medya Eleştirileri. Beta Yay. İstanbul. Kasım 2005
" Basın İşletmelerinin Ekonomisi". İstanbul Üniversitesi Dergisi. 22.Sayı. Şubat 2006

 

DİĞER ÇALIŞMALAR

"Enflasyonda Yeni Dönem".Finans Dünyası.Mart 2005
" AB sürecinin finansal dengedeki etkileri". Finans Dünyası.Nisan 2005
"Petrol piyasasının gelişmeler ve Türkiye ye etkileri"Finans Dünyası. Mayıs 2005
" Türkiye?de Enflasyon: Teorik bir yaklaşım". Finans Dünyası.Haziran 2005
"Makro Ekonomik göstergeler ve Analiz" Finans Dünyası.Temmuz 2005
" Büyüme. Dış denge ilişkisi ve Normal". Finans Dünyası.MarAğustos 2005
"İşletmeler için finansmanda yeni dönem" Finans Dünyası.Eylül 2005
"Şirketlerde kar planlamaları". Finans Dünyası.Ekim 2005
"Ekonomide 2005 Biterken" Finans Dünyası.Aralık 2005
"Maliyet yönetmenin önemi" Finans Dünyası. Ocak 2006
" 2006 yılı beklentilerinin tehdit ve fırsatları". Finans Dünyası. Şubat 2006
" Büyümenin finansmanı ve açıklar". Finans Dünyası. Mart 2006
" Kar odaklı büyümek". Finans Dünyası . Nisan 2006

 

Yayınlanmış 92 Makale ve 3 Tebliği bulunan Şevket Sayılgan’ın, Haftalık Trend / Aylık Finans Dünyası dergilerinde periyodik olarak çalışmaları yayınlanmakta ayrıca Kanaltürk TV’de haftalık ekonomi programında yer almaktadır. “Merkez Bankası Analitik Bilanço Analizi”, “Kurumsal Finansman”, “Para ve Döviz Piyasaları”, “Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması”, “Bankacılar için Ekonomi”, “Şirket Birleşmeleri ve Ekonomik Sonuçları”, “Türkiye’de Sermaye Piyasaları” gibi finans konularında kurumsal eğitim ve danışmanlık yapmaktadır.

Katılım Detayları

Soru cevap ile interaktif sunulacak eğitim Online olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

Program katılım bedeli:


Online Katılımlarda 450 TL / kişi + KDV olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. Ayrıca tüm katılımcılara eğitim kitapçık ve dökümanları iletilecektir.

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.