top of page

Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans

Sunum: Doç. Dr. Şevket Sayılgan

4 Mart 2023 / 10.00 - 17.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Programın amacı, finansçı olmayan yöneticilere genel finans kavramlarının tanımlanması ve yöneticilerin şirketlerin stratejik yönetiminde eldeki finansal araçlardan azami faydayı almalarının sağlanmasıdır.

Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısını kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

İçerik:

    Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler)
    Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler
    Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi)
    Reel Kesim

o    Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar)
o    Tasarruf – Yatırım Dengesi , Kamu  Maliyesi Gelir  Gider Dengesi
o    Dış Ticaret Dengesi,  Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi 
o    Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları
    Mali Kesim
o    Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları
o    Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine) 
o    Para Arzı Tanımları, Parasal Göstergeler ve Analitik Bilanço İlişkisi
o    Kamu Açıklarının Finansmanında Merkez Bankasının Rolü
o    Hazine İhalelerinin Oluşumu ( İhale – İtfa)
o    Bankacılık Sektörünün Durumu Ve Beklentiler
o    Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası ve Ekonomideki Yeri 
    Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz
o    Bilanço, Gelir Tablosu,Nakit Akım ve Fon Akım Tablosu
o    Mali Analiz
o    Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı
o    Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
o    Finansal Değişkenler ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
o    Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,
o    Risk Yönetimi Kavramı
o    Beklenti Yönetimine uyumlu risk yönetimi ve araçları
o    Risk Yönetimi Aşamaları
o    Vadeli İşlemler ve Firma Risklerinin yönetilmesi
o    Risk Yönetim ve işletme fonksiyonları ilişkisi
o    Kurum çapında entegre risk yönetim
o    Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar
o    Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim içindeki Rolü
o    Temel Riskler
    Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü
    Bütçe ve Bütçe hazırlama teknikleri
    Aktif / Pasif Yönetimi
    Nakit Yönetimi
    Vade Uyumu
    Likidite Riskinin Kontrolü
    Bütçe yönetimi , Kontrol ve Denetlenmesi
    Finansal Risklerin Yönetilmesi 

•    Finansal Risk Yönetilmesinde kullanılan Araçlar
( Future,Forward,Option,Swap,Factoring,Forfaiting)


Katılımcılar
Tüm finans konuları ile ilgili olarak  mali piyasa ile reel ekonomideki karar alıcı veya uygulayıcıları bu programa katılabilir. 

 

Sunum: Doç. Dr. Şevket Sayılgan

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Doktora programlarını tamamladı. 1999-2004 yılları arasında Pamukbank Kredi Risk Yönetimi - Ekonomik Araştırmalar ve Sektörel Tahminler Servisinde Yönetici, 1999 yılında Toprakbank Menkul Değerler’de Baş Ekonomist, 1998-1999 yılları arasında Garanti Bankası’nda Kurumsal Finansman Uzmanı, 1995-1998 yılları arasında Sınai Yatırım Bankası’nda İktisadi Tetkik ve Araştırmalar Uzmanı, 1990-1995 yılları arasında IBAR (International Banking Advisory and Research Group)’sa Analist olarak görev aldı. 1988-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Şevket Sayılgan akademisyen kimliğinin yanı sıra, özel kurum ve kuruşlara Finansal Yönetim Uzmanlığı, Finansçı Olmayanlar İçin Finans, Finansal Analiz gibi finans alanında pek çok eğitimler vermektedir.

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 1.250 TL+ KDV %18 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

bottom of page