top of page

Uygulamalarla İş-Sistem Analizi, Modellemesi ve Dokümantasyonu (UML Kullanımı)
"Uluslararası Standartlarda"

26-27-28 Haziran (3 Gün) / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

İçerik:

Eğitimin Amacı: 


Let’s Make Business Analysis Great Again!


Eğitimin amacı, İş Analizi alanında yoğun ve uygulamalı bir içerikle katılımcıların iş analizi alanında kaliteli çıktı üretme yeteneklerinin arttırılmasıdır. 


Hızlanan iş dünyası dinamikleri ve agile pratiklerinin yanlış yorumlanması sonucu, firmalarda ve yazılım ekiplerinde iş analizi fonksiyonundan eskisi kadar verim alınamamakta, bu da üretilen proje ve yazılımların kalitesini düşürmektedir. Bugün (Agile manifesto altında imzası olan) Alistair Cockburn, Ivar Jacobson gibi önemli uzman ve akademisyenler, yazılım süreçlerinde sadece user-story (kullanıcı hikayesi) kullanımının yetersiz olduğunun altını çizmekte, use-case (kullanım durumu) gibi daha detaylı tekniklerin kullanılmasını önermekte ve bunların agile pratiklerine nasıl dahil edilebileceği üzerinde çalışmalar yapmaktadır.


Hedefimiz, yazılım kalitesini arttıracak bu tekniklerin projelerde uçtan uca nasıl kullanılabileceğini % 90 uygulama ağırlıklı bir eğitimle katılımcıların alet çantasına yerleştirmektir. Eğitim, IIBA-BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) çatısına da özet olara değinir ve sertifikasyon hedefleyen ekiplerle kaynak ve soru bankaları paylaşılacaktır. 


Kimler İçin Uygun: 
•    İş-Sistem Analizi Departmanını kurmayı hedefleyen firmalar. 
•    İş Analizi dokümantasyon standartlarını yeniden belirlemek veya geliştirmek isteyen ekipler. 
•    İş Analizi pratiklerinden verim alamayan ve fabrika ayarlarına dönmek isteyen ekipler. 
•    Çıktı üreten teknikleri agile pratiklerine enjekte edip, yazılım kalitesini arttırmayı hedefleyen tüm yazılım ekipleri. 
•    İş-Sistem Analizi Departman Yöneticileri, IT Yöneticileri
•    IT’de İş-Sistem Analizi veya benzer pozisyonlarda kariyer yapan tecrübeli kişiler.

 

Eğitim Konu Başlıkları: 


1. Gün İş – Sistem Analizinde Çıktı Üreten En Önemli Teknikler

1.    IIBA- BABOK İş Analizi Bilgi Alanlarına - Hızlı Bakış : İş Analizine Giriş ve Temel Kavramlar
IIBA – BABOK Çatısına Hızlı Bakış.


2.    İlk Kural: Süreci Anlamak - En Önemli Modelleme Tekniği:  Süreç Analizi ve Modelleme
Çoğu projenin başarısı, mevcut süreç ve to-be (gelecek) süreç detaylı şekilde analiz edilip, görselleştirilmediği ve üzerinde fikir birliği sağlanmadığı için tehlikeye girmektedir. Süreç analizi ve modellemesi makro (saha süreçleri) veya mikro düzeyde (yazılımsal süreçler) yapılabilir. Bu eğitimde verilen Süreç Analizi ve Modellemesi Tekniği sadece bir görselleştirme tekniği değil, aynı zamanda mantıksal operatörleri kullanan, basit ama güçlü kurallardan örülü bir analiz tekniğidir. Teknik Alman Praktiker firmasının şirket içi standardıdır. Bu tekniğin doğru ve kurallarına bağlı kalınarak kullanılması, hem mevcut sürecin detaylı bir şekilde çıkarılmasına hem de kaliteli bir to-be (gelecek) tasarımına olanak sağlamaktadır. Tekniğin gücü, kurallarına bağlı kalınması halinde, atlanan, gözden kaçan noktaları gösterip analisti yönlendirmesidir. Böylece analist döngüsel (iteratif) ve kademeli (incremental) olarak bir süreç veya yazılımın DNA'sını ortaya koyar. Yani salt bir görselleştirme tekniği değil aynı zamanda bir analiz tekniğidir.


3.    Temel Veri Konseptleri ve ER Diyagram (Crows Foot)
Temel veri konseptlerine hızlı olarak değinilerek, ER Diyagram konusu tamamlanacak ve uygulama yapılacaktır.


4.    Çıktı Üreten Diğer En Önemli Teknikler (Sıralama (Sequence) Diyagramı, Context ve Data Flow Diyagram, State (Durum) Modelleme, Fonksyonel Ayrıştırma) 
Bu bölümde analiz çıktılarımıza ve dokümanlarımıza girmesini şiddetle tavsiye ettiğimiz diğer önemli tekniklere değinilecektir. BABOK’da geçen 50 teknik gruplanacak ve özet olarak aktarılacaktır.En önemlileri için uygulamalar yaptırılacak / paylaşılacaktır. 

5.    Detaylı Use Case Tasarımı (How?) ve Use Case Diyagram Kullanımı
Use Case (Kullancı Senaryosu) Diyagramları ve tarifleri, mockup çalışmaları ile desteklenerek, kullanıcı-sistem etkileşimlerini gösteren ve bir gereksinim dokümanının bel kemiğini oluşturan başlıca analiz teknikleridir. Her ne kadar internette ve birçok kaynakta yer verilmiş olsa da yeterli derecede arka planı açıklanmış, Türkçe örneklerle desteklenmiş bilgiler olmadığı için %100 anlaşılamayan bu konuyu, katılımcılar- basitten zora, gerçek örnekler üzerinden görüp anlayacak ve rahatça kullanabilir duruma geleceklerdir.   Bu ders ile analist, Use Case (Kullancı Senaryosu) çıkarmayı, ve Use Case Diyagram oluşturarak use caseler arası ilişki ve bağımlılıkları (include, extend, generalization) modellemeyi öğrenecektir. Eğitim aynı zamanda sektörde karşılaşılabilecek en kapsamlı use case tarifleme (sözel anlatım) formatını da içermektedir. 


6.    Müşteri İle İhtiyaçlar Konusunda El Sıkışma – Kullanıcı Hikayesi (What?)
Kullanıcı hikayaleri günümüz agile pratiklerinde yanlış kullanılmaktadır. Bu bölümde bu  yanlış kullanımın altı çizilecek ve kullanıcı hikayelerinin, kullanım durumları (usecaseler) ile desteklenmesinin neden gerekli olduğu açıklanacaktır.  User-Story (kullanıcı hikayesi), özellikle "ihtiyaçların ortaya çıkarılması ve iş birliği" sürecinde kullanılan ve paydaş ihtiyaçlarını paydaş bakış açısıyla tarifleyen ancak çözümden bahsetmeyerek aslında gereksinimlere girdi oluşturacak bilginin toplanmasını/düzenlenmesini sağlayan önemli bir iş analizi tekniğidir. Kullanıcı hikayeleri vasıtasıyla analist, paydaşlarla ihtiyaç ve değer üzerinde mutabakat sağlar. Kullanıcı hikayeleri epiklerle beraber, planlama, backlog yönetimi ve agile'ın önemli yapıtaşlarını oluşturur. Kaliteli gereksinimlere ulaşmak için analistten beklenen kaliteli user storyler oluşturmak ve ancak sonrasında sadece bunlarla yetinmeyip bunları usecaseler ile detaylandırmaktır. Ayrıca kullanıcı hikayesinin (what?),  kullanıcı senaryosundan (how?) farkı ve bu ikisinin Jira gibi task(görev) yönetimi araçlarında nasıl ilişkilendirilebileceklerine de kısaca değinilmektedir.


7.    Uygulamalara Uçtan Uca Modelleme ve Dökümantasyon
Tüm teknikler uçtan uca bir uygulama üzerinden açıklanacaktır. Katılımcılar, kısmen  tamamlanmış dokümantasyonlardaki eksik noktaları tamamlayarak, bu tekniklerin kullanımını iyi bir şekilde anlamış olacaklardır.  


2. Gün Uçtan Uca Proje: İş Analizi, Teknik Analiz ve Tasarım (Bölüm 1)


Kalan 1,5 -2 gün tamamen yani bir projeye ayrılacaktır. Proje bir üniversitenin kütüphane süreçlerinin (abonelik, kitap raflama, envater takibi, ödüç alma – verme ve bakım) entegrasyonları ile beraber modellenmesini ve bir mobil aplikasyona geçirilmesini kapsar. Role playing çalışması ile ilerlenecek, katılımcılar grup çalışmaları ile iş analizi görevlerini yerine getirecek ve çıktılarını üreteceklerdir. 


1.    Müşteri İle İlk Toplantı (Üst Seviye İş İhtiyaçları, Kapsam Konularının Belirlenmesi İçin Soru Cevap)


2.    Adım : 
a.    İş İhtiyaçlarının Çıkarılması
b.    Süreç Listesi (Highlevel)
c.    Entegrasyonlar (Highlevel Context Diyagram)
d.    Fonksyonel Ayrıştırma
e.    Kapsam Oluşturulması
f.    Fonksyonel İhtiyaçlar (Epik-UserStory)


3.    Adım : 
a.    Ekran Listesi
b.    Usecase Diyagramlar
c.    Ekran Tasarımları
d.    Statü Modellemesi
e.    Detaylı (Yazılımsal) Süreçler


3.Gün: Uçtan Uca Proje: İş Analizi, Teknik Analiz ve Tasarım (Bölüm-2)


4.    Adım : 
a.    Veri Modeli
b.    Usecase Tarifleri
c.    Entegrasyonların Sıralama Diyagramında Gösterilmesi


5.    Adım : Konsolidasyon 
a.    Çıktıların Değerlendirilmesi
b.    Soru Cevap
c.    Eğitim Anketi
d.    Dokuman ve Kaynak Paylaşımı

 

Eğitmen : Turgut Bekil 
 

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. 15 yıl boyunca, Praktiker, Turkcell, Fibabanka, Turk Telekom International ve Nestle gibi farklı dinamiklere sahip firmaların teknoloji departmanlarında iş-sistem analisti, iş çözümleri lideri gibi pozisyonlarda çalıştı.
Microsoft teknolojileri (MS CRM), Oracle DWH ve SAP ERP üzerinde tecrübeye sahiptir. Client-side IT pozisyonlarına ek olarak, temel iş alanı teknoloji olan firmalarda danışman ünvanıyla görev aldı. Halihazırda Nagarro+MBIS’de SAP Üretim Çözümleri Danışmanı rolüyle kurumsal kariyerine devam etmektedir. IIBA uyumlu özgün içerikler ve gerçeğe yakın uygulamalar kullanarak oluşturduğu İş Analizi eğitimleri geniş bir kitleye ulaşmış ve beğeni toplamıştır.

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 7.800 TL+ KDV %20 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

Banka Hesap Bilgilerimiz

BSP GROUP KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
GARANTİ BBVA
Hesap No.    6290285
IBAN    TR36 0006 2000 7460 0006 2902 85


 

bottom of page