Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu ile
İŞ HUKUKU ve İŞ SÖZLEŞMELERİNDE FESİH UYGULAMALARI EĞİTİMİ
"Son Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında İnsan Kaynakları Yönetiminde
Önem Arz Eden Endüstriyel İlişkiler Boyutu, Yorum ve Uygulama Pratikleri ile Potansiyel Sorunlar, Uygulamalarla Çözüm Önerileri İnteraktif Eğitimi "

7 Temmuz / 10.00 - 16.00 / Online ZOOM
 

İş Hukuku, kanunlarda yapılan değişiklikler ve Yargıtayın verdiği yeni kararlarla sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Nitekim Yargıtay son yıllarda İş Hukuku alanında verdiği yeni kararlarla bazı konularda önceki görüşünden dönmüş ya da yeni bazı olaylar karşısında görüşlerine açıklık kazandırmıştır. Kuşkusuz bu hususların işverenlerce bilinmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle işverenlerin bu alanda devamlı olarak kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku da 6331 sayılı Kanunun çıkarılmasından sonra işverenler açısından çok daha büyük önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle son yapılan değişiklikler bu alan da sürekli değişmektedir. 6645 sayılı Kanunla bu alandaki idari para cezalarının artırılması da işverenler açısından konunun önemini daha da artırmıştır. Kaldı ki, meydana gelen kazalardan dolayı cezai sorumluluğun da söz konusu olması bu alanda sürekli bilgi tazelenmesini gerekli kılmaktadır.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanlarında en yetkin isimlerden biri olan Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu özellikle Koronavirüs salgını sonrası sıklıkla gündeme gelen kısa çalışma, esnek çalışma, telafi çalışması, yıllık izin uygulamaları ve sözleşme fesih süreci ile ilgili güncel mevzuatı yorumlayacağı online  eğitimimizde katılımcılarımızdan gelen soruları da anında cevaplandıracaktır.
 

20131102IS49.jpg

İçerik:

KISACA İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ
o    Belirli-Belirsiz Süreli-
o    Kısmi Süreli iş sözleşmesi
o    Uzaktan çalışma sözleşmesi
ÇALIŞMA SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMA
•    Yargıtay kararları ışığında çalışma sürelerive fazla çalışma 
o    Fazla çalışma kavramı
o    Fazla çalışma ücretinin işçinin ücretinin içinde kararlaştırılıp kararlaştırılamayacağı-Yargıtayın son kararları
o    Fazla çalışmanın ispatı açısından bordroların önemi
o    Üst düzey çalışanların-saha çalışanlarının fazla çalışmaları 
YILLIK İZİN UYGULAMASI
•    Yıllık izin süreleri ve yıllık iznin kullanımı
o    Hizmetlerin birleştirilip birleştirilemeyeceği- Yargıtayın güncel kararları
o    Yıllık izin defteri ya da kartoteks sisteminin önemi
o    İnternet ortamında yapılan yıllık izin talepleri ve onaylamaların geçerliliği sorunu
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
•    İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları
•    Haksız fesih-geçersiz fesih-usulsüz fesih kavramları
•    İş Kanununa göre geçerli sebepler
o    İşçinin Yetersizliği sebepleri
o    İşçinin davranışları
o    İşletmeden kaynaklanan nedenler
o    Örnek Yargıtay kararları ve değerlendirmeler
•    Fesih yasağı, neleri kapsadığı – görüşler ve olası sonuçlar
•    İşe iade davası açısından dava şartı olarak arabuluculuk
•    Yargıtay kararları ışığında İşe iade davası ve sonuçları
o    4 aylık boşta geçen süre ücreti-hesaplanması
o    İşe başlatmama tazminatı
Diğer feshe bağlı hakların işe iadede yeniden hesaplanması 
•    Haklı nedenle fesih- Örnek Yargıtay kararları
•    Kıdem Tazminatı 
o    Hak kazanma koşulları
o    Hesaplanması
•    İhbar Tazminatı

Sunum:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

 

Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Katılım Detayları

Soru cevap ile interaktif sunulacak eğitim Online olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

Program katılım bedeli:


Online Katılımlarda 450 TL / kişi + KDV olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. Ayrıca tüm katılımcılara eğitim kitapçık ve dökümanları iletilecektir.

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.