top of page

Sürekli İyileştirmenin Temeli; 
Kaizen & Kobetsu Kaizen
(Odaklanılmış İyileştirme) Eğitimi

Eğitmen: E.Esra YALINKILIÇ AKTAŞ
27 Eylül 2023 / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

İçerik:

Kaizen Nedir?


Kaizen, Japonca bir kelime olup kai – değişim, zen – daha iyi anlamına gelmektedir. Yalın Üretim
literatürüne orijinal ismi KAİZEN olarak yerleşmiştir. Kaizen’in temel mantığı; yüksek yatırım maliyetleri
ile büyük iyileştirmeler yerine düşük ya da sıfır maliyetli ve sürekli küçük iyileştirmelerdir. Sağduyu, öz
disiplin, düzen ve ekonomiye dayalı bir etkinlik organizasyonu olan bir yaklaşımdır. Kaizen tekniği, Yalın
Üretim & TPM’in temel yapı taşlarından birisidir.


Bugün halen örnek alınan Toyota Üretim Sistemi (TPS) ; kalitede, teknolojide, proses verimliliğinde, iş
güvenliğinde, liderlikte vs.. sürekli iyileştirme mantığını esas alır.


Sürekli küçük iyileştirmeler; zamanında sevkiyat, düşük maliyetler ve artan müşteri memnuniyetini
sağlamanın kanıtlanmış en etkili ve kalıcı metodu olarak tüm dünya tarafından benimsenmiştir. Yenilik
ile Kaizen birbirini tamamlayan ve gelişimin anahtarı olan unsurlar olmasına rağmen birbirinden farklı
kavramlardır. Yenilik, var olan sistemin yerine yenisinin getirilmesi, yani köklü değişikliler ile
olur. Kaizen ise mevcut sistemin daha iyi işlemesi için sistem üzerinde yapılan küçük değişikliklerdir.
Yenilikler; büyük yatırımlar, yeni teknolojiler ile kısa vadede gelişmeyi sağlarken, Kaizen küçük yatırımlar
ve küçük adımlar ile bu yenilikleri daha verimli hale getirip sürekliliğini sağlamaktadır , prosese öncelik
verir.


Kaizen & Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Eğitiminin Katılımcılara Katkısı


Kaizen organizasyon ve hiyerarşi bakımından çalışanlar arasında seviye gözetmeksizin her bir bireyin
katılımını sağladığı ve süreç sahiplerinden gelen önerilerle süreçleri değiştirdiği için bir katılımcı çalışan
profili yaratır. Tüm çalışanların kurum, kuruluş ve süreçlere aidiyet duyguları güçlenir ve sağlamlaşır.
Temel amaç sürekli iyileştirme aktivitelerine tüm çalışanların aktif katılımını sağlamak ve kayıp iyileştirme
odaklı kurum kültürü yaratmaktır.


Kaizen felsefesini kurum kültürü olarak benimsemiş şirketlerde; yapılan iyileştirmelerle müşteri
memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti daha yüksektir, yapılan iyileştirmelerle şirket maliyetlerinin
azaltılmasını sağlayarak, dolayısı ile karlılığına çok pozitif katkı sağlar.


Bu eğitimde Kaizen tipleri (B/A Kaizen, Hızlı Kaizen, Kobetsu Kaizen (Proje) konuları) etkin bir şekilde
işlenerek, katılımcılara uygulamaya dönük önemli bir bakış açısı sağlanacaktır.


Katılımcı Profili:
İlk, orta ve üst kademe yöneticiler ve her kademeden çalışanlar kaizen eğitimi katılımcı profiline uygundur.


Gerekli Ön Bilgi
Temel Seviye TPM Bilgisi


Kaizen & Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Eğitiminin İçeriği

 

  •  TPM Nedir? Giriş

  •  Kaizen Nedir

  •  Kaizenlerde Temel Prensipler

  •  Kaizen Tipleri Nelerdir?

  •  Kaizen için Temel Kurallar,

  •  Kaizen Nedir? Ne Değildir?

  •  Problem Çözme Teknikleri ve 7 Q Aracı

Pareto Analizi
Sebep-Sonuç Diagramı
Veri Kontrol Tablosu
Check Listesi
Histogram
Korelasyon Diagramı
5N 1K
Neden? – Neden? Analizi
Grafikler ve tablolar

  • İşletme Kayıp Yaklaşımı

  • Kobetsu Kaizen Proje Metodoloji Adımları

Konunun Belirlenmesi
Hedefin Belirlenmesi
Ekibin Oluşturulması
Mevcut Durum Analizi
Proje Zaman Planının Oluşturulması
Analiz ve Karşı Tedbirlerin Tespiti
- *Parça Fonksiyon Analizi
- *Prensip Parametre Analizi
- *Figure Eight Tekniği (Özet)
- *Video Analiz Tekniği vs..
İyileştirme Aksiyon Planlarının Belirlenmesi
Sonuçların Doğrulanması
Süreklilik & Standardizasyon
Kapanış & Yaygınlaştırma & Gelecek Aktiviteler

  • A3 Raporlama ve Kaizen Pano Uygulaması

 

Eğitmen Biyografisi
E. Esra YALINKILIÇ AKTAŞ (MSc. MBA)


* Founder, Managing Director
* Strategy & Digital Transformation, OpEx,BEx,MEx,
Professional,
* Senior Management Consultant

Eğitim
Fakülte 1. olarak mezun olduğu Mühendislik eğitimi sonrası MBA Masterını da derece ile bitirmiştir,
Üretim yönetimi doktora başlangıcı bulunmaktadır.


Tecrübe
 Sabancı Holding, Hugo BOSS, Penti, Wiser GLOBE & WiserTech, Konfor Grup, Avery Dennison
gibi Global ve Büyük Holding yapılanmalarında yaklaşık 19 yılı aşkın bir sürede çeşitli
kademelerde (yönetici, müdür direktör, icra kurulu üyesi vs) iş hayatı tecrübesi bulunmaktadır.
 İş hayatı boyunca lideri olduğu projelerde çeşitli platformlarda Türkiye 1.liği , 2.liği ödülleri
almıştır ( Bilim sanayi bakanlığı verimlilik Proje Ödülleri TR1, Sabancı Yaka Altın Yaka Ödülleri
verimlilik Ödülü, İnovalig Dijital Platformda İnovasyon Yaşam Döngüsü Kategori Türkiye 2.liği vs..)

 

Uzmanlık Alanları;
 Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim
 Operasyonel Mükemmellik,
 İş Mükemmelliği (İş Süreçleri Yönetimi, Süreç Mühendisliği, İş Süreçleri Yeniden Yapılanma)
 Dijital Dönüşüm , Endüstri 4.0, Sistem Kavramsal Tasarım, Yazılım Projelendirme, İş Süreçleri
Dijitalleştirme
 Proje Yönetimi (PMI standartlarında)
 Performans Yönetim Sistemi, Politika Açınımı, Hedeflerle Yönetim Sistemi, Balanced Scorecard
 Mes Sistemleri, Sahadan veri Toplama Sistematiği, Otomasyon, Otonomasyon
İmplementasyonları
 Kalite Yönetim Sistemleri
 Yalın Üretim Sistemleri, TPM, TPS, 5 s, Otonom Yönetim, Yamazumi Teknikleri
 B/A Kaizen , Kobetsu Kaizen, Problem Çözme Teknikleri ,Mühendislik Analizleri, Öneri Sistemi 6
sigma ,Çevik Yönetim Sistemi
 Kurumsal Dönüşüm&Organizasyonel Yapı Tasarımı
 Turquality Süreç Yönetimi

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 1.750 TL+ KDV %20 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

bottom of page