Doç. Dr. Şevket Sayılgan ile
Finansal Tablolar Analizi Eğitimi

Mali Tabloları Okuma-Finansal Okuryazarlık

2 Nisan / 10.00 - 16.00 / Şişli Radisson Blue Otel / Hibrit Program
(Hem Fiziksel Hem Online Katılıma Açık)

•         Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları,
•         Finansal Yönetim  Süreçleri ve Mali Analizin Yeri, Önemi 
•         Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu, 
•         Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara - Kaynaklara İlişkin)
•         Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere - Giderlere İlişkin)
•         Fon Akım Tabloları
•         Nakit Akım Tabloları
•         Özkaynak Değişim Tabloları
•         Net İşletme Sermayesi Tabloları
•         Enflasyonun Mali Tablolar  Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi
•         Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
•         Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri 
•         SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler
•         Mali Analiz Teknikleri
•         Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
•         Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
•         Karşılaştırmalı Tablolar 
•         Değişim Analizleri, 
•         Trend Analizleri, 
•         Yüzde Analizleri
•         Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
•         Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama
•         Duran Varlık Oranları
•         Faaliyet Oranları

(Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
•         Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
•         Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış) 
•         Başabaş Noktası Analizi
•         DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol
•         Mali Tablolarla finansal karar alma süreçlerinin yönetilmesi
•    İşletmelerde mali tablolarla finansal okuryazarlığın sağlanması

ssayilgan.JPG

Sunum: Doç. Dr. Şevket Sayılgan

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı Doktora programlarını tamamladı.
 
1999-2004 yılları arasında Pamukbank Kredi Risk Yönetimi – Ekonomik Araştırmalar ve Sektörel Tahminler Servisinde Yönetici, 1999 yılında Toprakbank Menkul Değerler’ de Baş Ekonomist, 1998-1999 yılları arasında Garanti Bankası’nda Kurumsal Finansman Uzmanı, 1995-1998 yılları arasında Sınai Yatırım Bankası’nda İktisadi Tetkik ve Araştırmalar Uzmanı, 1990-1995 yılları arasında IBAR (International Banking Advisory and Research Group)’sa Analist olarak görev aldı.
 
1988-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Şevket Sayılgan; 2004 yılından beri Marmara Üniversitesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Yayınlanmış 92 Makale ve 3 Tebliği bulunan Şevket Sayılgan’ın, Haftalık Trend / Aylık Finans Dünyası dergilerinde periyodik olarak çalışmaları yayınlanmakta ayrıca Kanaltürk TV’de haftalık ekonomi programında yer almaktadır.
 
“Merkez Bankası Analitik Bilanço Analizi”, “Kurumsal Finansman”, “Para ve Döviz Piyasaları”, “Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması”, “Bankacılar için Ekonomi”, “Şirket Birleşmeleri ve Ekonomik Sonuçları”, “Türkiye’de Sermaye Piyasaları” gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Katılım Detayları

Program Kamu kısıt kararlarına paralel olarak Fiziksel ve Hibrit tasarımla kurgulanmıştır. Aynı zamanda online katılıma da açıktır. 

Program katılım bedeli:

Fiziki Katılımlarda 1.450 TL / kişi

Online Katılımlarda 600 TL / kişi olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. Ücrete %18KDV dahil değildir.

Fiziki katılımlarda Program organizasyonu, kahve araları, öğle yemekleri, ara ikramlar eğitim dökümantasyonları ve katılım sertifikaları ücrete dahildir. Online katılımlarda ise eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları ücrete dahildir.

Etkinlik sürecinde covid önlemleri ciddi bir disiplin esas alınmak suretiyle takip edilmektedir. Kullanımı öngörülen temas gerektiren tüm gıda, malzeme, ürün ve gereçler tek kullanımlık ve / veya kişiye özel ambalajında teslim edilecektir.

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.