top of page

Etkin Saha Çalışmaları İle Makine Verimliliğini Artırma
Otonom Bakım Eğitimi

Eğitmen: E.Esra YALINKILIÇ AKTAŞ
5 Ekim 2023 / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

İçerik:

Otonom Bakım Nedir?
Otonom “Kendi Kendine Yeten / Yöneten ” anlamına gelmektedir. Otonom Bakım, TPM’in temel 
dayanağıdır.
Operatörlerin makinelerini sahiplendikleri ve bunu bir kültür olarak iş yapış şekli haline getirdikleri 
(Davranış değişikliği) bir işletmeyi ifade eder. 
Operatörler Otonom faaliyetlerini yerine getirirken Sıfır yaklaşımını benimser (Sıfır Arıza, Sıfır Kalite 
Hatası, Sıfır Kirlilik, Sıfır Küçük Duruş, Sıfır İş Kazası) ve bu amaçla ekipmanlarını yakından tanır, 
temizlik, kontrol ve yağlamaların önemini anlar, faaliyetleri sürekli ve sistematik olarak yerine getirir.
Makinedeki anormalliklerin (Hatalar) kayıp olduğu anlaşılır ve hatalara karşı aksiyonlar geliştirme 
becerisi geliştirilir.
Otonom Yönetim ile çalışma ortamı düzenlenir, alanların etkin kullanımını sağlanır ve esaslar ortaya 
konur (5S Faaliyetleri).
Operatörlerin gereken iyileştirme (Kaizen) çalışmalarına katılması, yönetmesi ve bakım becerilerini 
geliştirmesi sağlanır.


Otonom Bakım Yönetimi Eğitimi ile Elde Edilecek Kazanım
-
Hata bildirim sistematiği oluşturulması (anormallikleri keşfetme becerisi)
- Temizlik, teknik kontrol ve yağlama standartlarının işletme için önemi ve oluşturulması
- Kirlilik kaynakları haritalama, ulaşılması güç alanlar ve devredilecek bakım işlerinin önemi ve 
belirlenmesi
- Gelişim alanları belirlenerek operatörlere gerekli teknik eğitimlerin (kategori eğitimleri) 
öneminin ortaya konması ve uygulama örnekleri ile desteklenmesi
- Görsel yönetim ve fabrika standartlarının işletme için önemi, kullanımının getirdiği kazanımlar 
ve denetim mekanizması oluşturularak sürekliliğin sağlanması


Otonom Bakım Eğitiminin Katılımcılara Katkısı
Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; Otonom bakım uygulama metotlarını, yapılması gereken 
günlük koruma faaliyetlerini ve otonom bakım yönetim sisteminin fabrikalarda nasıl kurulması 
gerektiğini öğrenir.


Gerekli Ön Bilgi
Temel Seviye TPM Bilgisi


Hedef Grup
Yöneticiler, Mühendisler, Saha Yöneticileri, Bakım Teknisyenleri


Eğitim İçeriği

 • Genel TPM Giriş ve Otonom Bakımın TPM’deki Yeri ve Önemi

 • Otonom Bakım Pilları Yönetim ve Uygulama Sorumlulukları

 •  Otonom Bakım Proaktif Yaklaşım & Buzdağı Örneği

 •  Duruş Azaltmada OB’nin Etkisi

 •  Otonom Bakım Diğer Komiteler İlişkisi

 •  KMI-KPI-KAI OB İlişkisi

 •  Otonom Bakım Master Planın Hazırlanması

 •  Otonom Bakım (OB) ‘nin 7 Adımı

  • OB’nin 0.Adımı : 5S

  • OB’nin 1. Adımı: Temizle Kartlama Onarım

  • OB’nin 2. Adımı: Kronik Hataların Tespiti ve Eliminasyonu

  • OB’nin 3. Adımı: Geçici Kontrol Standartlarının Oluşturulması & Gelinen Durumun Korunması

  • OB 4. Adım:Genel Kontrol Standartlarının Oluşturulması, Operatör Bilgi Becerisinin Yükseltilmesi

  • OB 5. Adım Standart Yönetim, Otonom Kontroller Yapmak,5 Sıfıra Ulaşmak

  • OB 6. Adım: Tam Otonom Bakım Standartları Oluşturmak, Tüm Kayıpları Sıfırlayacak 

  • Standartların Oluşturulması

  • OB 7. Adım:Tam Otonom Bakım Uygulaması, En Yüksek Verim ve Güvenlik Düzeyi

 •  Otonom Bakım Panoları

 •  Otonom Bakım Adım Atlama Sistematiğinin Oluşturulması & Yönetim

 

Eğitmen Biyografisi
E. Esra YALINKILIÇ AKTAŞ (MSc. MBA)


* Founder, Managing Director
* Strategy & Digital Transformation, OpEx,BEx,MEx,
Professional,
* Senior Management Consultant

Eğitim
Fakülte 1. olarak mezun olduğu Mühendislik eğitimi sonrası MBA Masterını da derece ile bitirmiştir,
Üretim yönetimi doktora başlangıcı bulunmaktadır.


Tecrübe
 Sabancı Holding, Hugo BOSS, Penti, Wiser GLOBE & WiserTech, Konfor Grup, Avery Dennison
gibi Global ve Büyük Holding yapılanmalarında yaklaşık 19 yılı aşkın bir sürede çeşitli
kademelerde (yönetici, müdür direktör, icra kurulu üyesi vs) iş hayatı tecrübesi bulunmaktadır.
 İş hayatı boyunca lideri olduğu projelerde çeşitli platformlarda Türkiye 1.liği , 2.liği ödülleri
almıştır ( Bilim sanayi bakanlığı verimlilik Proje Ödülleri TR1, Sabancı Yaka Altın Yaka Ödülleri
verimlilik Ödülü, İnovalig Dijital Platformda İnovasyon Yaşam Döngüsü Kategori Türkiye 2.liği vs..)

 

Uzmanlık Alanları;
 Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim
 Operasyonel Mükemmellik,
 İş Mükemmelliği (İş Süreçleri Yönetimi, Süreç Mühendisliği, İş Süreçleri Yeniden Yapılanma)
 Dijital Dönüşüm , Endüstri 4.0, Sistem Kavramsal Tasarım, Yazılım Projelendirme, İş Süreçleri
Dijitalleştirme
 Proje Yönetimi (PMI standartlarında)
 Performans Yönetim Sistemi, Politika Açınımı, Hedeflerle Yönetim Sistemi, Balanced Scorecard
 Mes Sistemleri, Sahadan veri Toplama Sistematiği, Otomasyon, Otonomasyon
İmplementasyonları
 Kalite Yönetim Sistemleri
 Yalın Üretim Sistemleri, TPM, TPS, 5 s, Otonom Yönetim, Yamazumi Teknikleri
 B/A Kaizen , Kobetsu Kaizen, Problem Çözme Teknikleri ,Mühendislik Analizleri, Öneri Sistemi 6
sigma ,Çevik Yönetim Sistemi
 Kurumsal Dönüşüm&Organizasyonel Yapı Tasarımı
 Turquality Süreç Yönetimi

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 1.750 TL+ KDV %20 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

bottom of page