top of page

WesCoreTeamTalks
Etkin Raporlama Teknikleri 

18 Şubat 2023 Cumartesi / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Sunum:
Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu
f8f1501a-e748-4120-ad0a-001aec5df55f_edited.jpg

Yönetim raporlaması veya raporları, lider yöneticiler tarafından çeşitli sahalarda  ve departmanlarda kuruluşun performansını bilgilendirmek için kullanılan analitik araçlardır. Üst düzey yöneticiler ve liderler, bunları stratejik kararlarını yönlendirmek ve gerçek zamanlı göstergelerle iş büyümesini izlemek için kullanır.Gerek bireysel gerekse kurumsal yaşamda raporlar bunlarla sınırlı değildir . Zira rapor ve yazışma hayatımızın her alanı ile iç içedir. 

Etkili ve verimli ve dinamik bir rapor, rapor özetinin belirli bir meseleyi veya konusuyla ilgili gerçekleri ve delilleri  sunar ve analiz eder. Kullanılan tüm kaynaklar, bölümünüzün tercih ettiği yönteme uygun olarak tanınmalı ve baştan sona referans gösterilmelidir.

 

İçerik:
    Raporlamaya Çözüm Odaklı Bilişsel ve Davranışsal Yaklaşım 
    İnsan Beyninde Nöroaktivite ve Raporlama Bağlantısı 
    Neden Karışık Bir Rapor Ve Yazışma Karar Yorgunluğuna Yol Açar 
    İş Zekası,Bütüncül Yaklaşım ve Raporlama Bağlantısı 
    Çevik Yönetimde Etkin Yazışma Ve Raporlamanın Önemi 
    Değişim Yönetiminde Raporlamanın Önemi 
    Kurumdaşlık Bilinci ile Raporlama Bağlantısı 
    Müzakerede Orantısız Tavizlerin Önlenmesinde Yazışma Ve Raporlamanın Önemi 
    Hata önleme Risk Yönetme ve Stratejik Karar almada Raporlamaya temas eden faktörler
    Resmi  Ve İç Yazışmalarda  Ve Raporda Şekil Ve İçerik, Üslup  Ve Kulanılan Dil  Unsuru 
    Raporlama,Yazışma  Ve Sunumda Profesyonellik,İmaj,Güven İnandırıcılık Ve Kalite Anlayışı 
    Geleneksel ve Yeni Nesil Raporlama Anlayışına Temel Bakış 
    Raporlama Ve Sunumda İşlevsellik Ve  Şirket İtibarının Onemi 
    Bir Rekabet Unsuru Olarak Raporlama Ve Sunum 
    Raporlamada Mevzuat Kanun ve Regüasyonların Önemi 
    Bir Kıyas Aracı olarak Raporlamaya Bakış 
    Toplantılardan çıkan eylem öğelerini raporlara yerleştirmek ve satırarası okuma becerileri
    Raporlamada Yararlılık ve gerçeklik arasındaki  uyumsuzluk önleme ya da  okuma becerileri . 
    Resmi  Ve İç Yazışmalar,Raporlama Ve Sunuma Chi Lange Challenge 360 Bakış Açısı 
    Amaçlara Göre Resmi Yazışmalar Ve Rapor Hazırlamanın Önemi 
    Resmi Ve İç  Yazışmalar  Ve Rapor Çeşitlerine Genel Bakış 
    Resmi Yazışmalar Ve Rapor Hazırlık Ve Planlama  Süreci 
    Resmi Yazışmalar Ve Raporlamada  Bilgi Aktarırm Sorumluluğu 
    Chi Lange Challenge 360 -Rapor Anlamlı Ve Gerçek Veri Toplama Teknikleri Ve Yöntem 
    Rapor Veri Bilgi Ayrıştırma Yöntemleri 
    Rapor Planı ve Taslak  Hazırlama Metodolojisi 
    Yazışma Taslak Hazırlama Teknikleri 
    Anlık Durum Raporları Ve  Dönemsel   Periyodik Raporlar
    Çalışma Ve Faaliyet Alanı Konulu  Raporlar 
    İstatistik Raporları
    İnceleme Ve Araştırma Raporları
    İş / Görev Raporları
    Executive Summary-Yönetici Özeti 
    Eğitim Raporları
    Genel Denetim / Teftiş Raporları
    Soruşturma / Tahkikat Raporları
    Teknik Raporlar (Bilirkişi Raporları, Kredibilite, Fizibilite ve Mali Analiz Raporları, Sağlık Raporları, 
    Rapor Eki Tanıtıcı Ve Açıklayıcı Materyalleri Anlamlı ve İşlevsel Sınırlama Becerileri 
    Karar Unsuru Olarak Rapor Yorumlama Becerileri 
    Rapor Kurgusu , Ekleri Ve Bağlamsallık Kapsayıcılık Unsuru 
    Tasarım Dökümanları-Grafik, Şema, Harita, Resim, Video Yazı, Çizelge  Rapor Ekleri 
    Tekrarlardan Kaçnma Teknikleri 
    Yazım Ve Görsel Kullanımı 
    Raporlama Algı Yonetimi Ve Şeffaflık Objektivite Kriterleri 
    Raporda Dikkat Çekilmesi İstenen Unsurları Öne Çıkarma Becerisi 

 

Konuşmacı Biyografisi:

Biodata: Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu

Boğaziçi Üniversitesi – İdari Bilimler Fakültesi İşletme – Ekonomi mezunu.  Yeminli Tercüman – Bilişim, Telekomünikasyon ve Enerji, FMCG ve Genel Üretim ve Hizmet Sektörü Sözleşmeleri ile ilgili risk değerlendirme konusunda Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Adli Bilirkişi – DiplomATik medya mensubu (bkz. DiplomATik Röportajlar )- Tedarikçi Denetçi – Sözleşme (Ticari) Risk & Kurumsal Danışmanı, Eğitimci, Boğaziçi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Bahçesehir Üniversitesi,Trakya Üniversitesi,Düzce Üniversitesi,   vb. üniversitelerde ve Yurtdışı Üniversitelerde  eg:  (https://www.youtube.com/wATch?v=O9Rpnsb2PDA )  Visiting Profesör olarak seminerler vermiştir. Motivasyonel Konuşmacı. Dünya Gezgini (Toplam ziyaret edilen 107 ülke -Aralık 2018  itibarıyla) – Resim ve TeATral Performans SanATçısı. Araştırmacı Yazar – Bröveli Dalgıç (PADI )– Lisanslı Yüzücü.(Boğaziçi Universitesi Yüzme Takımı-Turkcell Yüzme Takımı )Fosil köpek balığı kolleksiyoncusu,  Enerji Gazetesi , Hukuk ve Ekonomi, Gazete Ekonomi BT Haber, Uluslararası Politika Akademisi köşe yazarı. MSG – Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği üyesi,NATional Geographic Society üyesi ,.Sosyal tango danscısı.TTP Tango Terapi PlATformu-CI TANGO TALKS  Kurucusu ve Program Yürütücüsü. 

İngiltere de Hukuk sertifika programını tamamlanması sonrası 28 yıllık iş deneyimine sahip olup, çeşitli şirketlerde yöneticilik (Dış Ticaret Müd / Finans Müd), (SATınalma, Tedarik, Sözleşme Yönetimi) uzmanlık görevindeki deneyimine istinaden Bilgi Teknolojileri, İletişim, Telekomünikasyon, Enerji,Gıda, FMCG, Lojistik, Farmakoloji, Dış Ticaret vb. sektöründe teknik sATınalma, sözleşme riskleri ile ilgili “Paradigma Yaşam Boyu değişim” modülleri altında YarATıcı düşünce ile değişime uyum ve Liderlik, İletişim, Kurumdaşlık,İleri Seviye  Risk Yönetimi, ATlarla ve Tango ile İletişim ve Liderlik, Mim Chi Dans Drama Doğaçlama  ATölyesi Vücut Dili ve Nefes Teknikleri, İkna ve Müzakere Teknikleri, İleri Müzakere Teknikleri ve Diplomasi, ÇATışma Çözümü, Zor Müşteri ve İnsan Yönetimi, Kişisel ve Kurumsal Dinamizm, Lojistik, SATınalma Tedarik Zinciri Sözleşme Yönetimi,Sosyal Medya, Çağrı Merkezlerinde Etkin İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi, İnovasyon ve Teknolojiye Uyum, HR İşe Alım MülakAT Teknikleri, Etkin TahsilAT İkna Yönetimi , Arabuluculuk özelinde İlişkiler ve Müzakere Yönetimi, konusunda Türkçe ve İngilizce eğitmenlik, mentorluk hizmeti vermektedir. Beş kıtada dolaşan bir dünya gezgini ve aynı zamanda Türkiye, Yurt dışında sergiler / performanslarla sunum yapan, ülkelerin diplomATları büyük elçileri ya da çeşitli uygarlıkların kabileleri ile röportajlar yapan yurt dışında ülkemizi temsil eden bir sanATçı olan ve kariyer ile birlikte sıra dışı yaşam becerilerini, paradigma dışı düşünce sistemini hayATında bizzAT uygulayarak yaşayan, dünya gezilerindeki deneyimlerini TRT de Seyyah programında ve konuk olarak kATıldığı TV programlarında anlATan H. Çiğdem Yorgancıoğlu Barış ve Eğitim konulu çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile de uğraşmaktadır. RICHLEND adlı NGO PlATform fikrinin isim hakkı sahibidir.  İlk kitabı 2003`te yayınlanan Yorgancıoğlu’nun Nemrut Kommagene festivali anısına yazdığı şiirlerin CD ve kitap sATış gelirleri Valilik tarafından Doğu’da eğitime ve turizm tanıtımına aktarılmaktadır. 2. Kitabı şu anda 65 bin öğrencinin ders kitabı olarak okuduğu, geliri yine 65 bin öğrenci ders gereçleri ve projelerine aktarılan bir kitaptır. Bu kitap yine Valilik tarafından Kültür yayını olarak basılmıştır. Çeşitli illerde Kültür Turizm Bakanlığı Valilik ve Belediyelerin düzenlemiş olduğu Uluslararası festivallere Konuşmacı, Eğitimci, SanATçı ya da Jüri üyesi olarak kATılan Yorgancıoğlu Türkiye’de eğitim, resim ve makalelerinde anagramları da kullanarak “Oulipo” tekniğini yarATıcı yazarlık ve drama tiyATro çalışmalarında uygulayan ilk kişi olarak da tanınmaktadır.  Türkiye’yi Büyükelçilik ve Ticaret Odası destekli olarak Yurt dışında temsil eden bir sanATçı ve eğitmendir.
Ekim 2018’de İstanbul Shangri La Otel’de gerçekleşen uluslararası Turkey Energy Forum’'da ve  Kasım 2018 'de Ankara SherATon'da gerçekleen   7. Türkiye Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri Forumu  PPP i'nda panel moderATörlüğü yapmıştır. 
UPA yazarının makaleleriyle kATkıda bulunduğu, Gazi Kitabevi tarafından yayınlanan  “Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri” adlı kitapta AB Enerji Politikalarında Türkiye’nin Yeri (Çiğdem Yorgancıoğlu) ile kitaba kATkı sunmuştur. 2018 senesi  Aralık ayında başta Pekin Üniversitesi ve Guangzhou Belediyesi’nin davetlisi olarak gittiği  Çin’in Guangzhou şehrinde tango’nun dünya  barısı ve dostluklar uzerindeki olumlu etkiler yarATma potansiyeli ve dinamiklerine ilişkin Uluslararası akademisyen ve sanATçıların kATıldığı etkinlikte Türkiye’yi  temsilen  Çin, yerel ve ulusal TV kanallarında naklen ve tekrarı banttan yayınlanan  bir akademik sunum gerçekleştirmis ve insan hakları esaslı bir bakış açısıyla kadın dünya barışı ve şiirsellik  özelinde tangoda dostlukların onemi proJesinin ilk ayagını olusturmustur .Sosyal tango dansçısı olan Yorgancıoğlu, tango üzerine yazılmış İngilizce bir şirin aynı zamanda Çinceye cevrilmesi icin de vesile olmustur,   İstanbul’un en büyük etkinlik merkezi ICC  İstanbul Kongre Merkezi’nden pandeminin ilanından bir kaç gün önce (5-8 Mart 2020). Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarının bünyesinde, uluslararası etkinliklerin düzenlendiği TTP Tango Terapi PlATformu’nun kürATörlüğünü yapmıştır. Aynı kapsamda  CI TANGO TALKS programlarının  program yürütücülüğünü yapmakta olan Yorgancıoğlu’nun yayınlanmış 3 kitabı  ve yayın aşamasında olan 1 kitabı bulunmaktadır. “Chi Ci Talks” Tv programlarının konsept yaratıcısı kurgulayanı,  ve program yürütücülüğünü gerçekleştiren kişisidir.. Learn by Paradigm Shifts Elephants and Alliances,  Chi Lange Challenge 360 Learn by Question whirlpool,Read Between the Lines  Eğitimlerinin konsept ,kurgu ve içerik yaratıcısı ve uygulayıcısıdır. At Edebiyatı antrenörlüğü ve Mim Chi Drama Dance Math Philosphy Theatre’ın kurucusu ve uygulayıcısıdır.  Halen yurtiçi ve yurtdışı Kurumsal Dinamizm ve Çeviklik Eğitim projelerini devam ettirmekte olup Yeni eğitim metodolojisinin  ve yaklaşımlarının ön eskizleri  konulu kitabının yazım sürecinin yayımlanması son aşamalarındadır. Konuk olarak katıldığı programların yanısıra Canlı Tv ve Uydu Kablo yayını yapan İlk Zirve Tv de kendi hazırladığı ve sunduğu sosyal sorumluluk ve gönüllülük esasına dayandırdığı  Çiğdem Yorgancioglu ile “ZIRVEDE SANAT “ programı her Çarşamba akşamı yayınlanmaktadır . Ayrıca İtalyan Ortaklı Dijital yayıncılık yapan bir TV kanalında da Chi Ci Talks programları hazırlamakta ve sunmaktadır.  

 

Katılım Detayları

​Program kişi katılım bedeli: 1.250 TL+ KDV %18 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

bottom of page