top of page

Korhan Demirci ile
Satınalma’da Dijital Dönüşüm ve
Sürd
ürülebilir Satınalma

24-25 Mayıs 2023 / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

İçerik:

1. GÜN

1)    Başarılı Satınalma Uygulamaları

2)    Entegre Satınalma Süreçleri Yönetimi
•    Satınalma nerede başlar, nerede biter? Tüm sürecin temel noktaları
•    Reaktif yerine proaktif satınalma yaklaşımları
•    Teklif toplama ve değerlendirme süreçleri
•    Fiyat analizi
•    İyelik maliyeti bazında teklif kıyaslama teknikleri  (20 dk lık Vaka Çalışması)
•    Maliyet analizleri.  Nedir? Nasıl yapılır? Nasıl uygulanır?
•    Yap ya da satınal karar aşamaları ve fizibilite analizi 
•    Satınalma performans yönetimi
•    Satınalmada temel başarı faktörleri
•    Vaka çalışmaları

3)    Modern Stratejik Satınalma Uygulamaları
•    Her taşın altına bakıldı mı?Satınalma fırsatları nedir, nerededir?
•    Kazan – Kazan yaklaşımının ömrü nereye kadar uzatılabilir?
•    Şirketlerinde stratejik satınalma ile terfi eden satınalma departmanları  
•    İyelik maliyetinedir ve nasıl yönetilir?
•    Bütünleşik Satınalma – Mali İşler, ARGE, Üretim ve diğer departmanlarlaortak  süreç iyileştirme ve proje geliştirme
•    Satınalma ve istihbarat
•    Satınalma ve benchmark çalışmaları
•    Tedarikçilerle stratejik partnerlik

4)    Endirekt Satınalma&Bakım Onarım Satınalmaları
•    Ortak yönler ve farklılıklar
•    Başarılı yönetim teknikleri 
•    Fırsatlar ve riskler
•    Envanter yönetimi 
5)    Müzakere Yönetimi
•    Müzakere kavramı ve temel özellikleri
•    Müzakereye nasıl hazırlanılır? Giriş – Çıkış noktaları, hedeflenen kazanım ve olası sonuçlar, ilişki yönetimi ve bilgi toplama
•    Görüşmelerde etkili tutum ve davranışlar. 
•    İşbirlikçi vs Rekabetçi müzakere.  Kime, ne zaman, hangisi?
•    Güç oyunları
•    Çıkmaza giren müzakere yönetimi
•    Müzakere Bölgesi (NegotationZone)
•    Çapalama (AnchoringBias)
•    Siyah Kuğu Stratejisi
•    Kaybettiren hamleler
•    Masadan kalkarken ve sonrası nelere dikkat etmeliyiz?

6)    Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

2. GÜN
1)    SRM Kavramı ve Kapsadığı Prosesler Nelerdir?

2)    Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme
•    Tedarikçi çeşitleri 
•    Doğru tedarikçi seçim kriterleri
•    Tedarikçi değerlendirme süreçleri
•    Performans bazlı değerlendirme
•    Proses bazlı değerlendirme
•    Tedarikçi denetimleri

3)    Tedarikçi Portföy Optimizasyonu
•    Satınalmada kategori yönetimi
•    Merkezi vs yerleşik satınalma
•    Lokal vs global satınalma stratejileri
•    Tek kaynak vs çok kaynak karar verme kriterleri
•    Tedarikçi sayısı optimizasyonu
•    Kraljic Matrisi

4)    Tedarikçi Sözleşme Yönetimi
•    Sözleşme kavramı ve sözleşme çeşitleri
•    Sözleşmenin temel ilkeleri ve dikkat edilecek hususlar
•    Sözleşme süreci yönetimi
•    İyi bir sözleşme içeriği nasıl olmalıdır?
•    Sözleşmelerde sevkiyat yönetimi, ilişki yönetimi ve kontrat hükümleri
•    Sözleşmede sık yapılan hatalar
•    Anlaşmazlıkların çözümü
•    Sözleşmelerde damga vergisi kavramı, uygulamalar ve müteselsil sorumluluklar

5)    Tedarikçi Geliştirme Programları
•    Tedarikçi ödüllendirme

6)    Tedarikçi Risk Yönetimi
•    Risk kaynakları
•    Tedarikçi risk planlaması ve kategorizasyonu
•    Risk azaltma metotları

Tedarikçi Kalite Yönetimi

7)    Endüstri 4.0 ile Gelen Dijital Dönüşüm Akımı
•    Endüstri 4.0 kavramı
•    Endüstri 4.0 ‘ın oyunun kurallarını değiştiren 5 temel teknolojisi ve uygulama alanları
•    Dijital dönüşümün itici güçleri
•    Dijital dönüşüm vs Dijitalleşme
•    Başarılı bir dijital dönüşüm için gereken yönetim anlayışı ve adımlar
•    Bilginin yönlendirdiği iş modelleri geliştirmek – Örnek vaka analizleri

8)    Satınalma 4.0 
•    Endüstriyel gelişim ve satınalmanın evrimi
•    Endüstri 1.0 dan Endüstri 4.0 a satınalmacıların değişen ve gelişen görev tarifleri
•    ‘Tek kontak’ (singlepoint of contact) kavramı ve buna paralel satınalmacılarda yetkinlik ve yetki artışı 
•    Robotik proses otomasyonu (RPA), büyük veri analizi, sosyal medya ve kavramsal hesaplama (cognitivecomputing)  ilesatınalmanın etkinliğinin artırılması
•    Kavramsal satınalma (cognitiveprocurement) yaklaşımı ile satınalmada insan ve makine ortaklığı
•    Satınalmada yapay zeka (artificialintelligence) ve makine öğrenmesi (machinelearning) uygulama alanları, riskler ve fırsatlar 
•    Satınalmada P2P, SaaS, PaaP  uygulamaları
•    Satınalmaportalları,  E-İhale

9)    Satınalma Bütçe Yönetiminde Dijital Dönüşüm
•    Endüstri 4.0 sonrası çığır atlayan talep planlama sistemleri
•    Excel’lerden tahmin analitiği (predictiveanalytics) ‘e dönüşüm
•    Satınalmada dinamik bütçeleme
•    Satınalma bütçe takibi ve yönetiminde yeni nesil uygulamalar

10)    Tedarikçi Performansı ve Tedarikçi Risk Yönetiminde Big Data Analizi
•    Konvensiyonel subjektif tedarikçi performans yöntemlerinden veri tabanlı tedarikçi performans yönetimine dönüşüm
•    Tedarikçi performans puanı ve tedarikçi risk puanı hesaplamalarında big data analizi
•    Gerçek zamanlı tedarikçi performans yönetimi ve faydaları
•    Kategori yönetiminde çeviklik ve şeffaflık

11)    Tedarik Zincirinde İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri
•    İş zekası (businessintelligence) ve karar destek sistemleri nelerdir? 
•    Tedarik zincirinde uygulama alanları ve kazanımlar
•    Tedarik zincirinde otonom kararlar vs stratejik kararlar, hangisi ne zaman ve nasıl?

12)    Blockchain ve Satınalma’da Uygulama Alanları
•    Blockchain nedir ve faydaları nelerdir – Örneklendirme
•    Tedarikçiler ve diğer paydaşlar ile satınalma arasında dijital bir güven platformu oluşturma
•    Blockchain ile operasyonel maliyetleri ‘dibe’ indirme
•    Blockchain sonrası sözleşme yönetiminde yeni ufuklar

13)    Sözleşme Yönetimi ve Akıllı Sözleşmeler
•    Konvensiyonel sözleşmeler vs akıllı sözleşmeler, avantaj ve dezavantajları
•    Akıllı sözleşme tipleri, ne zaman hangisi?
•    Sözleşme takip ve yönetimininde dijital platformlar

 

Eğitmen biyografisi:

Korhan DEMİRCİ
Satınalma ve Tedarik Zinciri Eğitmeni

ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Sabancı Üniversitesinde Executive MBA yaparak tamamlayan Korhan Demirci, aynı zamanda MIT ‘de Liderlik & Girişimcilik üzerine eğitim aldı.

Profesyonel çalışma hayatına 2000 yılında Ford Otosan’da Planlama Mühendisi olarak başlayan Demirci, Teklas’ta yaklaşık 2 yıl satış mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında Tırsan Treyler A.Ş geçmiş ve sırasıyla, Satın Alma Müdürlüğü, Lojistik Direktör ve Stratejik Satın Alma ve Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Demirci, son beş yılı üst düzey yöneticilik olmak üzere 17 yıllık iş tecrübesi ile birleştirerek, günümüz iş dünyasının stratejik ve operasyonel ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir birikime dönüştürdü.

Korhan Demirci, bu birikimini küçük – büyük tüm işletmelerin faydalanabileceği başta Stratejik Satın Alma, Süreç Yönetimi, İş Geliştirme eğitimleri olmak üzere birçok konuda kurumumuz  ile birlikte eğitimler vermektedir.
 

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 2.200 TL+ KDV %18 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

Banka Hesap Bilgilerimiz
BSP GROUP KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
GARANTİ BBVA
Hesap No.    6290285
IBAN    TR36 0006 2000 7460 0006 2902 85

bottom of page