top of page

Stratejik Yönetim ve Planlama Websummit

International Bosphorus Strategic Planning and Management Summit

"Stratejik Yönetim ve Planlama Vizyonunun Bugünü Yarını"

The Today and Tomorrow Of The Vision Of Strategic Management and Planning

22 Mart 2023 / February 22nd / 10 30 - 18.30 TR Time Zone (GMT +03:00) / Online ZOOM
zirve gorsel (25).png

Speakers:

- H. Ciğdem YORGANCIOGLU // International Bosphorus  Strategic Planning and Management Summit Coordinator, Consultant, Lecturer -World Traveller, Forensic Sciences Judical Expert (IT Contracts) Economist, Management Consultant, Artist 

- Bülent SENVER // Owner, Turklider - Founder & Honorary Chairman of Center for Ethics - Founder & Chairman of Book for Everyone Foundation, Pioner and Guru of Turkish Banking Sector, Man of the Year, Founder and Honorary Chairman of the Board TEDMER (Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı) 

- Klaus JURGENS // Political Analyst, Communication Strategist and Journalist / Austuria-Turkey-United Kingdom

- Vadiraj TILGUL // Rama International Trade and Consulting CEO - Founder/ Pangea Inc Ltd- London - United Kingdom

- Fabrice Tabley MOUNANJO // Marketing and Business Communication Trainer - Project Management and Marketing Expert (London Metropolitan University) Researcher  MBA 

- Levent KARADAĞ // Pioneer of Turkish  Digital Transition and Revolution Strategy -Digital strategist-Head of Tuk Digital Transition Platform

- Prof. Dr. Gülbin GÜRDAL DÜNDAR // Academician Ex.The TÜBİTAK Marmara Research Center, Senior Researcher Strategist, ICF Coach / Yoga Teacher  

- Ömer GÜRAN // Digital Transformation Leader, Brand Consultant, Lecturer, Founder of İcat Medya

- Turgay ADIYAMAN // Saffron Brand Consultants Turkey, Russia and Central Asia Managing Director, MBA Lecturer İstanbul Bilgi Üniversitesi, Keynote Speaker , United Kingdom

- Can AKKAYA // Dijital İşler Co-Founder -.Goldman Startups Mentor - Comp Eng- IT tech Expert , United Kingdom

- Beste TURGUT // Young Turkish Women Entrepreneur - General Manager at Has Endüstri

- Deniz ONAR ULUER // CMO Commercial Segment GTM Leader, CMO General System London, England, United Kingdom

- Burak ULUER // Founder - Deep Culture Ltd London, United Kingdom -Entrepreneur / Author / Experienced Sales, Marketing & Business Development Professional

- Sanjeevi PRASAD // Co-Editor at SNHC Journal - Magazine on Sensitising People for Nature/Aviation Maintenance Engineer-IT Expert / India

- Satish ZOPE // Computer &Electronic Engineer-IT Technical Expert working as Resource Manager /Leading World Famous Global Multinational Company INDIA

Stratejik Planlama & Yönetim ve Dijital Dönüşüm, bugün pratikte ortak talep noktasında birleşirler . Bu ikisi ,birbirinden bağımsız  hatta alakasız iki  farklı konu gibi görünsede esasen  birbirini güçlendiren alanlardır.  Bu zirvenin temel gayesi , Stratejik Planlama ve Gelecek Çalışmalarının kesişim noktalarını ve tamamlayıcılıklarına vurgu yaparak farklı noktalardan araştırmak ve anlamaya yöneliktir.  

 

Stratejik Planlama, geleceği konumlandırmayı, rekabette başı çekmeyi ve sektöre öncülük etmeyi hedefleyen tüm kuruluşlar için günümüzde kaçınılmaz hale gelmiştir. İşletme yönetiminde strateji kavramı, bir işletmenin içinde bulunduğu ortamın dinamizmine rağmen istikrarını korumak ve pazarda başarıya ulaşmak için seçtiği yolu tanımlar.

Gerek Türkiye’de Gerekse Dünyada kendi alanlarında olduğu kadar yaşamın farklı pek çok alanında ses getirmiş, bir kısmını medyadan yakından tanıdığınız vizyoner liderler olarak hep  birlikte bu zirvede sizlere bu konularda  iç görüyü sunacağız 

Key Topics:

-Stratejik Düşünme: Stratejik Yönetimin Kavramsal Özü
-Şirketlerin Sürdürülebilir Başarısında Stratejik Yönetimin Etkisi
-Stratejik Yönetim Sürecinde Kurum İçi Liderlik
-İş Liderlerinin Gözünden Stratejik Yönetim 
-Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
-İnsan Kaynakları Nasıl Stratejik Ortak Olmalı
-Şirket Stratejilerinin Tüm Organizasyonca içselleşmesi: Stratejik Kurumsal Kültür
-Stratejilerin İcrası: Plandan Eyl
eme...
-Stratejilerin Hayata Geçirilmesinde Karşılaşılan Zorluklar ve Statükocularla başa çıkma…
-Stratejik Planın Yaşam Döngüsü: Organik Gözden Geçirme ve Dinamik Düzeltme
-Stratejik Yönetimin kaldıraç etkisiyle kurumsal sağlamlık.
-Uzak/Sanal Çalışan İş Gücünün Etkin Yönetimi ve Sanal Takımlarda Liderlik Stratejileri
-Dijital Dönüşüm Stratejileri Oluşturmak
-Plandan Eyleme Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejileri, Doğru Bilinen Yanlışlar, Yanlış Bilinen Doğrular
-İleri Organizasyonlardan Uygulama Örnekleri 

NEDEN STRATEJİK YÖNETİM?  

 

* Rakiplerimiz kimlerdir?

* SWOT açısından, rakiplerimizin gerçek güçlü yönleri nelerdir?

* Rakiplerimizi küçümsediğimiz veya abarttığımız durumlar oluyor mu?

Peki , Biz kimiz?

* Güçlü olduğumuzu düşündüğümüz nitelik ya da özelliklerimiz gerçek mi?

* Güçlü yanlarımız stratejik mi, değil mi?

* Zayıflıklarımızı doğru bir şekilde ortaya koyuyor muyuz

* Ne yaparız ya da yapmayız? Ne yapabiliriz ya da ne yapamayız? Ve neden böyle?  

Bu tür soruları ne kadar erken doğru cevaplarsanız, stratejik hedeflerinize o kadar çabuk ulaşmaya devam edebilirsiniz.

STRATEJİK BAKIŞ KAZANDIRIR...


    Bugün, insanlığın yeni normalle dönüşümünü kapsayan yeni bir teknolojik devrimin başlangıcındayız. Bu devrime Yeni Dünya Düzeni ve Dijital Devrim demekteyiz. Bu yeni devrimin hızı ve genişliği hakkında net tespitlerde bulunmak mümkün görünmemektedir. Bugünün çalışma koşullarının ve iş modellerimizin on yıldan kısa bir zaman zarfında  tamamen dönüşeceğini biliyor musunuz? 
    Robotların vasıfsız işgücünün ve beyaz yakalıların %50'sini ortadan kaldıracağını göremiyor musunuz? Böyle bir tekilliğin- singularity- radikal sosyopolitik sonuçlarına ne dersiniz?
    Tüm sesler heyecan verici; Yani Yapay Zeka insanlık için çok yönlü veya çok riskli olabilir. Öyle değil mi? 
    Peki, geleceğin medeniyet savaşlarının insanlık ve makineler arasında olacağının ve insanların bile uzayda yarattıkları ve sömürgeleştirdikleri ölüm makinelerinden kaçacaklarının çok ütopik olduğunu düşünüyor musunuz?
    Tüm sınırların, aracıların ve yetkililerin değişmesi ve hatta ortadan kalkması çok mu aşırı? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim, empati, takım çalışması, liderlik gibi yumuşak becerilerin yanı sıra teknoloji üreten zekaların/dahilerin son derece kritik roller üstleneceğini ve Strateji 4.0'ın bu bireyler üzerinden uygulanacağını söylersek ne olur?   Bugünün geleneksel şirketlerinin büyük çoğunluğunun en geç otuz yıl içinde yok olacağını hala kabul etmek istemiyor musunuz? Z ve Alfa kuşağı  henüz öngöremediğiniz kabul ediliyor ama Y kuşağını bile anlamaz, motive etmez ve yönetmezseniz yok olmaya mahkûm olduğunuzu söylemek çok mu abartı olur 

 

Stratejik (D)Evrim’e Hazır Mısınız?

Stratejik Planlama kuşkusuz  çağdaş Stratejik Yönetimin öncülüdür. Bununla birlikte, Stratejik Planlama, 1980'lerde Y Kuşağı'nın ortaya çıkmasıyla akademi  dünyasında artık esamesi okunmayan bir kavram haline geldi. Neticede , büyük ölçüde fütüristlerden oluşan yeni bir stratejik planlama metodolojistleri topluluğu ortaya çıktı. Fütüristik  çalışmalaı da içine alan Geleceğe Yönelik çalışmalar  stratejistlerin iktisadi, endüstriyel ve pazar konfigürasyonlarındaki yakın ve gelecekteki değişiklikler gibi güçlü konuları aydınlatarak planlama modellerini daha etkin ve verimli  kullanmalarını kolaylaştırmıştır. Çağdaş, stratejik planlama modeli, gelecek çalışmacıları ve fütüristler tarafından kullanılan birçok teknik ve yöntemi entegre ve konsolide hale getirmek için bir yapı sağlar.Geleceğe dair  çalışmalar, endüstrilerin ve rakiplerin pazarların gereksinimlerini karşılamak için gelecekteki yetenekleri (veya yetersizlikleri) hakkında öngörü sağlayarak planlamacıları bilgilendirir. Gelecek  çalışmaları planlamacılara "vizyon" sağlayabilir, yani misyonu yerine getirildiğinde hem firma hem der endüstri tarafında ortaya çıkabilecek değişikliklerin önbelirlemelerini sağlayabilir.


Sanayinin tümüne  dokunan mağduriyetlere, yeni iş modellerinin ortaya çıkışına , kurulu sistemlerin parçalandığına, sistemlerin yeniden tasarlandığına ve en önemlisi, çalışma ve iletişim kurma biçimimizin baş döndürücü  bir hızla radikal bir şekilde değiştiğine tanık olmaktayız . Günümüzde  artık günlük güncellemeler tarih oldu,teknolojiler açısından anında güncellemeleden bahsetmekteyiz. Robotlar, otomatlar, androidler, süper bilgisayarlar, makineler, mekanizmalar, , genetik mühendisliği, yapay zeka AI, sanal gerçeklik (VR), beyin ve yıldızlararası keşif, kovan zihni, nanoteknoloji, sibernetik ve sentetik biyoloji ve daha fazlası gibi yeni şafaklarla yeni dünyaya yürüdük .MRI makinesi aracılığıyla zihinleri okumak bir rutin olacak. çipler, elektrotlar, beyin ve beden mükemmel birleşik renkleri transhümanizmin yeni normalimiz olacak.  Ve cyborg askerleri, SpaceX, Neural mürekkep projesi çok yakında dönüştürülecek.


Metamorfozlanmış “Cesur yeni dünya “düzenine hazır mıyız?- Yaratıcı Düşüncenin yeni bir değer olarak yükseleceğini not edelim!  Bugün, insanlığın yeni normalle dönüşümünü kapsayan yeni bir teknolojik devrimin başlangıcındayız. Bu devrime Yeni Dünya Düzeni ve Dijital Devrim diyoruz. Bu yeni devrimin hızı ve genişliği hakkında net tespitlerde bulunmak mümkün görünmemektedir.
 

Katılım Detayları

Program katılım bedeli:  1.450 TL + KDV%18 / kişi olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 

Program sunumu konuşmacılarca İngilizce ve Türkçe gerçekleşecektir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

ONLINE KAYIT FORMU

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu eksiksiz doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

Strategic Planning has become inevitability today for all organizations targeting to position the future, take the lead in the competition and lead the sector.The notion of strategy in business management describes the way a business chooses to maintain its stability and achieve success in the market despite the dynamism of the environment in which it is located. Strategic Planning & Management and Digital Transformation are congregating through joint solicitation in practice today. The two issues seems like detached, or maybe irrelevant, butaugment each other in reality The primary purpose of this summit is to is to concede and reconnoiter the junctures and complementarities of Strategic Planning and Futures Studies. 

As visionary leaders who have made a sound in many different areas of life as well as in our  own fields both in Turkey and in the world, some of us you alrady  know closely from the media, we will all present you with insight on these issues at this summit.

Upcoming Future Studies and Strategic Planning in the Era of Digital Transformation. 

Strategic Planning surely is the antecedent of contemporary Strategic Management. Nonetheless, Strategic Planning was principally abandoned by the academy with the appearance of Generation Y in the 1980s. Consequently, a new community of strategic planning methodologists – encompassed largely of futurists – emerged. Futuristic studies have facilitated strategists to use planning models more effectively by illuminating vigorous issues such as imminent and prospective changes in economic, industry and marketplace configurations. Contemporarily, the strategic planning model provides a structure for integrating and consolidating the many techniques and methods that are used by futurists. Future studies enlighten planners by providing foresight into markets' the future capabilities (or incapability) of industries and rivals to meet markets' requirements. Futures studies can provide planners with "vision" i.e. predeterminations of changes that will have happened in the firm (or an entire industry) when its mission has been, or is being, completed. 

SUCCESS and CONQUEST of CONSEQUENCES VIA STRATEGIC LOOK

 

Are You Ready For Strategic (R) Evolution? Sounds Like Brave New World Order Isn’t it?

We are witnessing vicissitudes that touch all industries, new business models emerge, established systems are falling apart, systems are being redesigned, and most significantly, the way we work and communicate is changing radically at an inconceivable rate. No more daily updates today but immediate updates in terms of technologies.
We have marched into the new world with new dawns like robots, automatons, androids, supercomputers, machines, mechanisms, robots, genetic engineering, artificial intelligence AI, virtual reality (VR), brain and interstellar exploration, hive mind, nanotechnology, cybernetics and synthetic biology and more Reading  minds through MRI machine will be a routine. , chips, electrodes, brain and body perfect combined colors of transhumanism will be our new normal.  And cyborg soldiers, SpaceX, Neural ink project will be transmuted, very soon.  

 WHY STRATEGIC MANAGEMENT?

* Who are our competitors?
* In terms of SWOT ,What are the real strengths weaknesses of our competitors?
* Do we   underestimate or overestimate our competitors?
* So, “Who are we”?
* Are our features that we think we are strong real?
* Are our strengths strategic or not?
* Do we or Did We reveal our weaknesses properly?
* What we can or what we can’t?
…or What We can do and visa versa?
And Why So? 


The sooner you reply such questions properly, the sooner you can continue to achieve your strategic goals.

Are We ready for metamorphosed Brave new world order?- Let's note that Creative Thinking will rise as a new value!

 

Today, we are at the very beginning of a new technological revolution, which comprises the transformation of humanity with the new normal. We call this revolution the New World Order and the Digital Revolution. It does not seem possible to make clear determinations about the speed and breadth of this new revolution.


    Do you know that today's working conditions and our business models will be totally transformed in less than decade?
    Can't you see that robots will eradicate 50% of the unqualified workforce and white-collar? How about the radical sociopolitical consequences of such singularity?


Are We ready for metamorphosed Brave new world order?- Let's note that Creative Thinking will rise as a new value!


All sounds exciting; So Artificial Intelligence can be versatile or very risky for humanity. Isn’t it?
So ,Do you contemplate it is very utopian that the civilization wars of the future will be between humanity and machines, and that even humans will escape from the death machines they have created and colonize in space?

Do you think it's just the sequences in science fiction movies where not only driverless but 100% autonomous cars will be on the road for up to a few years, individual vehicles will be in the air as well as on land, air traffic will be the first of the most important elements that will make cities ultra-smart?

Is it too extreme that all borders, intermediaries and authorities will change or even disappear? What if we say that with the development of technology, soft-skills such as communication, empathy, teamwork, leadership as well as technology producing intelligences/geniuses will assume extremely critical roles and Strategy 4.0 will be implemented through these individuals? 

Don't you still want to accept that the vast majority of today's traditional corporations will be vanished within thirty years at the latest? It is admitted that you cannot foresee Z and Alpha yet, but would it be an exaggeration to say that if you do not understand, motivate and manage even the Y generation, you are doomed to extinction? 

Gen Alpha is the generation following Gen Z and presently includes all children born in or after 2010.The grandsons and granddaughters of Generation X. What are the dynamics behind the significance of generation?  Why is Gen Z named after the last letter  of the alphabet?

We have passed through those who were not born in the same decade of generation (decade), are you aware that we are evolving towards a world where those who were not born in the same year would have difficulty understanding each other? How ready are you for a digital age where children grown up with smart devices socialize with software in virtual rooms, forget the society, cannot empathize, and have no desire to see, understand, and produce together with other people - that is, the elements of society? Pertaining the Preparedness, 


“How ready are our psychologists, sociologists, anthropologists, communication specialists, employers, public authorities?”
We are on a threshold of historical importance in terms of their size, speed and scope.It's a transformation, a (R)evolution.


Some of the Key Topics will be covered 


Then ;3 Do's, 3 Don'ts of Strategic Communication in the World of Media, The  Importance of Industrial Strategy in Business and Country Growth  Strategic Management Approach on Contemporary business and the Role of data Digital Transformation and Digital Maturity Strategy ,The Significance of Spiritual Intelligence  The Role of Innovation and Digital Transformation in Strategic Management and Planning  ,The Significance of  ESG(Environment  Social Governance)- Business Abroad from The Strategic perspective ,New Generation Woman Entrepreneurs and their Strategic Management Vision ,Why /How Do Digital Transformation Strategies Fail? , The myopia due to  Overdosed Strategic Planning Supply Chain Management Proposal Development Strategy / Executing Strategies: From Plan to Action.

Under the scope of following outlines;
-Strategic Thinking: The Conceptual Essence of Strategic Management
-The Effect of Strategic Management on Sustainable Success of Companies
-Internal Leadership in the Strategic Management Process
-Strategic Management through the Eyes of Business Leaders
-Strategic Human Resources Management
-How Human Resources Should Be a Strategic Partner
-Internalization of Company Strategies by the Whole Organization: Strategic Corporate Culture
-Executing Strategies: From Plan to Action...
-Challenges Encountered in Implementing Strategies and Dealing with Status Quo…
-Life Cycle of Strategic Plan: Organic Review and Dynamic Correction
-Corporate soundness with the leverage effect of Strategic Management.
-Effective Management of Remote/Virtual Workforce and Leadership Strategies in Virtual Teams
-Creating Digital Transformation Strategies
-Corporate Sustainability Strategies from Plan to Action, Known Facts, False Facts
-Practice Examples from Innovative and Progressive Organizations

 

Registration Information:

For participation it is required to fill the registration form and send the bank receipt to us.​

Registration Fees:

TL 1450 / USD 90

* Gruop Discount Rates / Grup İndirim Oranları:

* In 3 – 6 Participation from the same Firm / Aynı Firmadan 3 – 6 Katılımda: %5

* In 6 or more participaiton from the same Firm / Aynı Firmadan 6 ve üzeri katılımda %10

* The participation fees are VAT excluded. / Katılım bedelleri KDV hariç tutarlardır.
* The summit organization committee reserves the right to change, cancel or postpone the program location or program in case of force majeure. In case of cancellation, the paid fees are refunded.

Bank Account Information:

For USD:

BSP GROUP KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
Bank: Garanti BBVA / Branch: Bostancı
Account No: 746 / 9074147
Swift Code: TGBATRISXXX
IBAN:  TR92 0006 2000 7460 0009 0741 47

For TRY:

BSP GROUP KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
GARANTİ BBVA
Hesap No.    6290285
IBAN    TR36 0006 2000 7460 0006 2902 85
Şube Kodu 746

Mr. Teoman Arslan
GSM: +90 530 281 09 66

 

Registry Form

 

bottom of page