WesCoreTeamTalks
Sürdürülebilir Stratejilerle Satış Yönetimi

3 Eylül / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Sunum:
Fulya ŞENBAĞCI ÖZER
Alp Murat BAŞTUĞ
Hatice ÇAĞIRAN
Picture2.png
Picture1.png
HATİCE ÇAĞIRAN FOTO.jpg

İçerik:

Satış süreci; şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve iyi bir gelecek için sürekli geliştirilmesi ve dönüştürülmesi gereken bir süreçtir. Dokunan kumaşın ana ilmiklerini ifade eder.
Yeni yatırımlar yapmak, üretmek, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapmak, bu çalışmalar için gerekli finans ve üretim altyapısı kurmak her zaman mümkündür.
Önemli olan üretilenin müşteriye faydalarını anlatmak, sürdürebilir değer satışı gerçekleştirebilmektir.
Ne kadar çok kaliteli, yüksek miktarlı ve ucuz ürün üretirseniz üretin, işin bütün yükü ve gelişimi, Şirketin sahadaki yüzü olan satış takımlarının omuzlarındadır.
Şirketin satış takımlarından beklentisi;  firmanın yaşaması, gelişmesi, vizyona uygun olarak satış hacminin genişletilmesi ve geliştirilmesi, satışta sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.
Bu eğitimdeki ana hedefimiz  satış gücünün etkin şekilde yönetilmesini sağlayarak , satışta sürdürülebilir optimum seviyeye ulaşmak ve nasıl aksiyonlar almamız gerektiğinin planlanması olacaktır.

 

Peki Sürdürülebilir Satışı Nasıl Sağlayacağız?

1.  Bölüm
Sürdürülebilir Satışta Takım 

 • Takım nedir?

 • Takım çalışması nedir?

 • Takım nasıl başarılı olur?

 • Takım nasıl başarısız olur?

 • Başarılı takımların ortak özelliği nedir?

 • Biz nasıl iyi bir takım üyesi olabiliriz?

 • Başarılı takım için özetle ne diyebiliriz?

Sürdürülebilir Satışta Etkin Takım Kurma Süreci 
KOPUA

 • Kurulum aşamasında ; üyelerin seçimi nasıl olmalı?

 • Organizasyon aşamasında nelere dikkat edilmeli?

 • Planlama aşamasında başarı nasıl sağlanır?

 • Uygulama aşamasında takım liderinin rolü ne olmalı?

 • Analiz aşamasında sonuçları nasıl değerlendirmeliyiz? 

2.  Bölüm
Sürdürülebilir Satış Stratejisi Öncesi

 • Sürdürülebilirlik nedir?

 • Müşteri ne bekler?

 • Müşteri analizi nasıl yapılır?

 • Pazar analizi nasıl yapılır?

 • Strateji nedir?

 • Sürdürülebilir satış  stratejimizin aşamaları

 • Swot analizi örnek çalışması

 • Analizler ve hazırlıklar sonucunda sürdürülebilir satış stratejileri hedeflerimiz neler olmalı?

3.  Bölüm
Sizce nasıl olmalı?

 • Sürdürülebilir satış için birinci öncelik sizce ne olmalı?

 • Sizce takım çalışması neden olmalı?

 • Sürdürülebilir satış artışı için ; satış liderinin birinci önceliği sizce ne olmalı?

 • Satış gücünün etkinliği karlılıkla birlikte sürdürülebilirliği sağlar . Satış gücü yönetiminin en önemli fonksiyonu sizce nedir?

 • Workshop: Anket sorularına gelen cevapların yorumlanması

4.  Bölüm 
Vaka Çözümlemeleri

 • Yaşanmış satış vakalarının çözümü için önerilerin sorulması

 • Vakanın nasıl çözümlendiğinin analizi 

 • Vakaların sonuçları

5.  Bölüm
Sürdürülebilirlik ile ne anlaşılmalıdır?

 • Kurumların sürdürülebilirliği neden önemlidir?

 • Kurumun sürdürülebilir politika ve stratejileri nasıl belirlenir?

 • Kurumun sürdürülebilir politika ve stratejilerinde hangi konular ve uygulamalar öne çıkmaktadır?

 • Sürdürülebilir politikalar kurumun kültürüne ve iklimine nasıl etki edebilir?

 • Sürdürülebilir politika ve stratejiler özellikle hangi durumlar için kurtarıcıdır? (Sürdürülebilir politika ve stratejilerine örnekler…)

6. Bölüm

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında İç Denetimin Rolü

 • İç Denetim Nedir?

 • Risk Yönetimini Sorularla Anlama?

 • COSO ( Committee of Sponsoring Organizations)

 • Sürdürülebilirlikte İç Denetim

 • Vaka Çalışması

Konuşmacı Biyografileri:

Picture2.png

Fulya Şenbağcı Özer

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisansını tezli olarak tamamladı. Eğitimi sırasında ve sonrasında akademik bilgilerini çeşitli sektörlerde ve farklı organizasyon yapılarında uygulama bilgilerine dönüştürdü. İspanya, Amerika ve Almanya'da çeşitli eğitim kurumları ve üniversite bölümlerinden araştırma alanı için bilişsel sinirbilim eğitimi aldı. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimine devam etmekte ve nörobilim teknikleri ile Z kuşağı sürdürülebilirlik algısı ve yönetimini araştırmakta, akademik çalışmalarına devam etmektedir.
Çevre ve insan odaklı yapısı nedeniyle uzmanlık alanı olarak «sürdürülebilirlik», «sinirbilim», «algı yönetimi», «etiksel kalkınma», «toplumsal hareketler», «apolitizm» ve «kolektif anarşizm» üzerine çalışmaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası sempozyumlara konuşmacı olarak katıldı, bildirileri ve makaleleri yayınlandı. Sürdürülebilirlik ve davranışsal nörobilim alanlarında danışmanlık ve eğitim vermektedir.

Sinirbilim teknikleri ile araştırdığı sürdürülebilirlik çalışmalarını bir araya getirerek «NeuroSustainability – NöroSürdürülebilirlik» adında yeni bir interdisipliner alan oluşturmuştur. Bu çalışmaları Oxford Üniversitesi, SDSN ve MDPGlobal tarafından Eylül 2021’de kabul görmüş ve burada sunarak bilim dünyasına yeni bir araştırma alanı kazandırmıştır.
 

Picture1.png

Alp Murat Baştuğ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini 1998 yılında bitirdi.
Ayni yıl iş hayatına Ünilever  A.Ş de başladı . Sırasıyla ;  Tolon Makine , Doğanay A.Ş. Yıldız Holding , Niğtaş A.Ş. firmalarında ; Bölge Müdürü,  Sektör Müdürü, Müşteri Geliştirme Yöneticisi , Satış Müdürü  ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu
Çalıştığı firmalarda iş geliştirme projeleri hazırladı . Optimum Müşteri  Memnuniyeti  (Ünilever A.Ş.) Etkin  Servis Yönetimi ( Tolon A.Ş.) Sektör Satış Organizasyonu (Tolon A.Ş ). Bölgeler Bayilik Sistemi Kurulumu (Doğanay A.Ş) . Ürün Konumlandırma (Niğtaş A.Ş.) . Bölgeler Satış Organizasyonu Kurulumu (Niğtaş A.Ş) projelerinin bir kısmıdır.
Şu anda MKG Yönetim Akademisinde Satış Yönetim Danışmanı ve Eğitmen olarak görev  yapmakta.
Bilirkişi belgesine sahip.
Uzmanlıkları : Satış Yönetimi, Bütçe Yönetimi , Ekip Yönetimi , Etkin Liderlik , Müşteri Yönetimi ,  Pazar Yönetimi , Ürün Konumlandırma ,Satış Stratejileri Belirleme , Sürdürülebilir Satış 

HATİCE ÇAĞIRAN FOTO.jpg

Hatice Çağıran

Uludağ Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur.
1997 yılında Micro Program Eğitimcisi olarak iş hayatına başladı.
1998’de  Contınent ve sonrasında birleşme ile birlikte  CarrefourSa bünyesine geçerek, çalıştığı 15 yıllık süreçte, iç kontrol ve iç denetim, prosedür ve süreç kontrolleri, TAM Proje verimlilik çalışmaları, operasyonel aktivitelerin verimliliği, EBIT’ e yönelik oluşabilecek riskler, KPI ve ScoreCard gibi kontrol noktaları ile performansın izlenebilirliği, Kayıplara yönelik takip programları, Cost-killing proje yöneticiliği, saha operasyonel denetimler gibi çeşitli görevlerde yer aldı.
2014’de Şaypa Marketler,  2016 yılında Özen Grup bünyesinde İç Denetim Müdürü olarak görev aldı. 5 yıllık bu süreçte ilgili şirketlere iç denetim kurularak daha kurumsal bir yapının oluşumuna katkıda bulundu. Kalite standartlarından müşteri memnuniyetine, yasal sorumluluklardan kayıplara kadar birçok standardın oluşumunu sağladı. Satınalma departmanına yönelik yapılan iç denetimlerle şirkete ciddi oranda katkı sağladı. Şirketin hassas ve risklilik düzeyi yüksek alanları tanımlanarak, iç kontrollerin etkinliği değerlendirilmiş daha proaktif çözümlerle hile ve suistimaller makul seviyelere çekilmiştir. Komple check-up sayesinde Lojistik, Taze Depolar, Satış, İnsan Kaynakları, İdari İşler, Aktifler, Kalite Yönetim Sistemleri, Muhasebe gibi tüm birimler özdeğerlendirmeye tabii tutulup süreçlerdeki hastalıklı bölgelerin iyileştirilmesi sağlanmış, iç denetim ile de tüm bu süreçler denetlenip raporlanarak şirket hedeflerinin gerçekleşmesinde önünde engel olabilecek tüm riskler hesaplanarak yol haritaları çıkarılmış, tüm paydaşların sürdürülebilirlik yolculuğunda güveni arttırılmıştır.
Son 3 yıldır da uluslararası iç denetime yönelik çalışmaları devam etmekte olup denetim ve danışmanlık yapmaktadır , aynı zamanda TİDE Üyesidir. 

Katılım Detayları

​Program kişi katılım bedeli: 750 TL+ KDV %18 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.