top of page

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu ile
Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
Yasal Esaslar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

5 Mart 2024 / 10.00 - 16.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisi hem İş Hukukunda hem de Sosyal Güvenlik Hukukunda oldukça önemli bir ilişkidir. Zira asıl işveren, İş Kanunundan doğan alacaklar için işçilere karşı, Sosyal Güvenlik Hukuku açısından doğan yükümlülükler açısından ise Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı birlikte sorumlu tutulmuştur. Bunun sonucunda da bazen alt işverenin ödemesi gereken birçok borcu işçiye ya da Kuruma karşı ödemek zorunda kalabilmektedir. 

Her iki Kanun hükümleri dikkate alındığında asıl işverenin öncelikle kurduğu ilişkilerin asıl işveren alt işveren ilişkisi yaratıp yaratmadığını, yarattığı durumda da kendisini mali açıdan korumak için hangi denetim yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini tespit etmesi oldukça önemlidir. 

 

Bu eğitimde asıl işveren-alt işveren ilişkisi ele alınacak, öncelikle kavram değerlendirilerek Yargıtay kararları ışığında hangi ilişkilerin asıl işveren alt işveren ilişkisi yaratacağı ayrıntılı bir şekilde incelenecek, ardından da asıl işverenin sorumlulukları ve bu kapsamda kendisini korumak için hangi önlemleri alabileceği üzerinde durulacaktır. Son olarak da Yargıtay kararları ışında muvazaa konusuna yer verilecektir.
 

20131102IS49.jpg

İçerik:

Asıl işveren-Alt işveren İlişkisini Düzenleyen Hükümler
•    İş Kanunundaki düzenlemeler
•    5510 sayılı SGK Mevzuatındaki düzenleme

İş Kanunu Açısından Asıl işveren-Alt işveren kavramı
•    Asıl işveren-Alt işveren İlişkisinin Unsurları
•    İş Kanununa Göre Alt işverene verilebilecek işler
•    Asıl işin alt işverene verilmesinde dikkat edilmesi gerekenler
•    Yardımcı iş kavramı ve yardımcı işlerin alt işverene verilmesi
•    Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulmasının yasaklandığı haller

SGK Kanunu Açısından Asıl işveren-Alt işveren kavramı
•    Alt işveren işyeri açılışı (alt işveren işyeri numarası alınması)
 
Asıl İşverenin Birlikte Sorumluluğunun Kapsamı


İş Kanunu Açısından
•    Ücret ve eklerinde
•    Kıdem tazminatı ve diğer tazminatlarda
•    İşe iadede
Sosyal Sigorta Hukuku Açısından
•    Ödenmeyen primler açısından
•    İş kazası sebebiyle Kurumun işverene açacağı davalarda birlikte sorumluluk
•    İdari para cezaları açısından değerlendirme  

Asıl İşverenin Kanun uyarınca yerine getirmesi gereken denetim yükümlülükleri ile genel olarak kendisini korumak için yapması gerekenler
•    Ücretin ödenip ödenmediğini denetleme
•    Yıllık izin haklarını kullanıp kullanmadığını denetleme yükümlülüğü
•    Alt işveren işçilerinin yıllık izin haklarının kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
•     İSG açısından denetlenmesi gerekenler
•    SGK açısından denetlenmesi gerekenler

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Muvazaa- Muvazaa İddiasından Kurtulmak İçin Sözleşme Hazırlarken ve Alt İşveren İşçileri İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
•    Genel Olarak muvazaa kavramı
•    Muvazaanın hukuki yaptırımı- Geçersizlik
•    Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa
•    Alt İşverenlik sözleşmesi hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler
•    Sözleşmeye konulmaması gereken hükümler
•    Yargıtay kararlarında ortaya çıkan hususlar
•    Muvazaa halinde bunun sorumluluğa yansıması- işverenler için ortaya çıkan olumsuzluklar


Muvazaa Halinde Asıl işveren ve Alt İşverene Verilen idari para cezaları

Sunum: Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

 

Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 2.200 TL+ KDV %20 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 


Banka Hesap Bilgilerimiz

BSP GROUP KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
GARANTİ BBVA
Hesap No.    6290285
IBAN    TR36 0006 2000 7460 0006 2902 85

bottom of page