top of page

Dilek Kuş ile
Uygulamalarla Stratejik Satınalma ve
Tedarik Zinciri Eğitimi

11-12 Mart 2023 / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

İçerik:

Konu-1: STRATEJİK SATINALMA ve KATEGORİ YÖNETİMİ
1) Tedârik ve Tedârik Zinciri Yönetimi
2) Strateji Kavramı ve Stratejik Yönetim
3) Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalma
4) Satınalma Stratejileri
5) Kategori Tanımı ve Organizasyon Oluşturma 
6) Satınalma Risk Yönetimi 
7) Stratejik Satınalmanın Önemi 
8) Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları 
9) Şirketlerin Yapacakları 
10) Tedârik ve Satınalma Süreçlerinde Çağdaş Uygulamalar
11) Satınalma Organizasyonu ve Ekibi 
12) Satınalma Süreç Yönetimi 

Konu-2: MÂLİYET DÜŞÜRME STRATEJİLERİ
1) Strateji ,Stratejik Yönetim ve Mâliyet ilişkisi 
2) Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalmada Mâliyet Düşürme Farklılıkları 
3) Satınalma Stratejileri 
4) Emtia Yönetimi, Eskalasyonlar, Varyasyonlar 
5) Mâliyet Düşürmede Temel Teknikler
6) Yeni Dönem Satınalmada Mâliyet Düşürme Nasıl Olmalıdır ?
7) Dijital Satınalma : Satınalma 4.0 Nedir ?
8) Mâliyet Düşürmede Satınalma 4.0 Uygulamaları Nasıl Yapılmalıdır ?
9) Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları 
10) Kriz Döneminde Satınalma Bölümlerinde Mâliyet Düşürme Yöntemleri 
11) Dalgalı Kurda Satınalma Kârlılığının Korunması 
12) Satınalma Kârlılık Analizleri 
13) Tedârikçi Fiyatı Nasıl Belirlenir ?
14) Satınalmada Varyasyon Nasıl Çalışılır ?
15) Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır ?

Konu-3: SATINALMADA TEDÂRİKÇİ YÖNETİMİ
1) Tedârikçi Araştırma Yöntemleri 
2) Tedârikçi Seçme ve Değerlendirme
3) Tedârikçi Sayısı Belirleme Stratejileri 
4) Tedârikçi Yönetim Stratejileri 
5) Tedârikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) 
6) Tedârikçi Denetleme ve Geliştirme 
7) Tedârikçi İşbirlikleri
8) Tedârikçi Risk Yönetimi 
9) Tedârikçi Ödüllendirme Sistemleri 
10) Tedârik Zinciri Oluşturma ve Yönetme Teknikleri

 

 


Konu-4: SATINALMADA SÖZLEŞME YÖNETİMİ
1) Satınalma Sözleşme Stratejileri 
2) Satınalma Sözleşme Süreci 
3) Satınalma Sözleşme Maddeleri 
4) Sözleşmelerde Uyuşmazlıklar
5) Sözleşmeler Hukuku 
6) Uluslararası Satınalmalarda Satınalma Sözleşmeleri 

Konu-5: ENDİREKT SATINALMA ve DIŞ KAYNAK YÖNETİMİ
1) Yap/Üret-Satınal Kararları
2) Endirekt Satınalma Modeli 
3) Yatırım Giderleri (CAPEX) 
4) İşletme Giderleri (OPEX) 
5) E-Katalog Yönetimi 
6) Endirekt Satınalma Ana Kalem Mâliyetler 
7) Endirekt Satınalmada Mâliyet Düşürme Yöntemleri
8) Endirekt Satınalmada Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Ana Hususlar
9) Endirekt Satınalmaların ERP Üzerinden İzlenmesi ve Bütünleştirilmesi Nasıl Yapılmalıdır ?

Konu-6: SATINALMA BÜTÇE YÖNETİMİ
1) Bütçe Kavramı ve Bütçe Tipleri 
2) Satınalma Bütçe Süreci 
3) Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri 
4) Tedârikçi Sipâriş Dağılımı
5) Bütçe Dönemi ABC Analizleri 
6) Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri 
7) Bütçe Gerçekleşme Analizi /Bütçe Gerçekleşme Analiz Raporları Nasıl Olmalıdır ?

Konu-7: SATINALMA RAPOR YÖNETİMİ
1) Satınalma Rapor Sistematiği 
2) Mâliyet Raporları Nasıl Olmalıdır ?
3) Capex / Opex Raporları 
4) Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği 
5) Rapor Sunum Teknikleri 
6) Dijital Satınalmada Yeni Dönem Raporlama Yöntemleri 

Konu-8: SATINALMADA FİYAT YÖNETİMİ
1) Satınalma Talep Yönetimi   
2) Satınalma Teklif Yönetimi 
3) Satınalma Sipâriş Yönetimi 
4) Fiyat Müzâkereleri 
5) Mâliyet Analizleri ve Satınalma Katma Değer Ölçümü 
6) Mâliyet Modelleri 
7) Toplam Sahip Olma Mâliyeti (TCO) 

Konu-9: MÜZÂKERE TEKNİKLERİ
1) Müzâkere Nedir ? Satınalmada Müzâkere Neden Önemlidir ?
2) Müzâkere Türleri 
3) Çok Aşamalı ve Çok Taraflı Müzâkereler 
4) Kimlerle Müzâkere Ediyoruz ?
5) Güç Kaynaklarımız 
6) Başarılı Müzâkere İçin İpuçları 
7) Hazırlık Süreci 
8) Engelleri Ortadan Kaldırma 
9) Müzâkere Sürecinde Tuzakları Keşfetme 
10) Başarılı Müzâkerecilerin Temel Özellikleri 
11) Win-Win Modeli’nden, Oyun Kuramına (Teorisine) Müzâkere Taktikleri
12) Satışçı Gözünden Satınalma Müzâkereleri 
13) Satınalma Yöneticileri İçin Anahtar Satışçı Taktikleri 
14) Pratik İkna Yöntemleri 
15) Etkin Sonuç İçin Kullanılması Gereken Yöntemler 
16) Duygusal Çatışmaları Yönetme 
17) Örnek Müzâkere Çalışması 
18) Değerlendirme 


Konu-10: SATINALMA BİRİMİ İDARÎ YÖNETİMİ
1) Liderlik ve Yöneticilik
2) Kişisel Gelişim Yetenekleri (İletişim, Zekâ, Davranış) 
3) Satınalma Birim Hedefleri Yönetimi 
4) Satınalma ile Diğer Birim İlişkilerinin Yönetimi
5) Satınalma İnsan Kaynakları Yönetimi
6) Satınalmacının Girişimci Rolü

 

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 2.200 TL+ KDV %18 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

bottom of page