Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinde İthalatçı & İhracatçının Risk ve Avantajları İle Finansmanda Kullanılması / Finansman Teknikleri
Sunum: Reşat Bağcıoğlu / ICC International Chamber of Commerce Türkiye Milli Komitesi (www.icc-tobb.org.tr) Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı Üyesi

29 Kasım 2022 / 10.00 - 17.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Postfinansman, İskonto, ödeme şekilleri, Operasyon, satış,  pazarlama ve finans kadrolarının herkesten daha iyi bilmeleri  gereken konulardır. Ödeme şekillerinde en kötü senaryoda  karşımıza çıkabilecek sorunlar yaşanmış gerçek vakalarla ele  alınacak ve analiz yapılacaktır. Her ödeme şeklindeki ithalatçı,  ihracatçının avantaj ve dezavantajları ele alınarak, risklerin nasıl azaltılacağı konusundaki öneriler anlatılacaktır.


Diğer taraftan vadeli ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan poliçe  ve P/N Promissory detaylı anlatılarak, poliçe ve P/N genel yapısı  üzerinde durulacaktır. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan garantili ve  garantisiz vadeli poliçeler ile P/N (Promissory Note) özellikleri,  garantörlerin üstlendikleri misyon, garantisiz poliçelerin ne kadar güvenli olup olmadıkları konuları ile her iki türdeki  poliçelerin finansmanda kullanılmasının olanakları incelenecektir.  Garantili ve garantisiz poliçelerin protestosu mümkün müdür?  Mümkün ise protesto nasıl olacaktır?

ELDE EDİLECEK SONUÇ
Sıradan bir “Ödeme şekilleri” eğitimi ile kıyaslanmayacak kadar geniş içerikli, risk
analizinin yapıldığı, her ödeme şekline göre finansman kullanımı ve iskonto gibi
hususların ele alındığı her yönü ile farklı bir eğitim. Bu eğitim ile birlikte hem risk,
hem finansman, hem de uygulamaya yönelik bilgiler elde edilecektir.

REŞAT BAĞCIOĞLU.png

İçerik:

- Dış Ticarette Ödeme Ve Sorumluluklarının Karşılaştırmalı Tablosu 
- Dış Ticarette Ödeme Şekillerine Göre İthalatçi Ve İhracatçi En Riskli Veya En Az Riskli Olduğu Durumlar – Şekil 
- Yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı Gereğince Bankalar, İthalat Ve İhracatçıların Sorumlulukları 
- Peşin Ödeme Tanım 
- Peşin Ödeme Ve İşlem Adımları 
- Peşin Ödeme – Şekil 
- Peşin Ödemede Risk 
- Peşin Ödemede Bankaların Sorumluluk Ve Takibi 
- Peşin Ödemenin Özellikleri 
- Mal Mukabili Ödeme Tanım 
- Mal Mukabilinde Şekil 
- Mal Mukabili Ödemenin İşleyişi Ve Şekil 
- Mal Mukabilinde Taraflar 
- Mal Mukabilinde Bankaların Sorumluluğu 
- Mal Mukabili İşlemde Bankaların Kambiyo Takibi 
- Vesaik Mukabili Tanım 
- Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar 
- Vesaik Mukabili İşlem Adımları, Vesaik Mukabili İşlem Ve Şekil 
- Uniform Rules For Collections – URC 522 
- Tam Takım Vesaik Mukabili İhracat Evraklarının İncelenmesi 
- Tam Takım Vesaik Mukabili İthalat Evraklarının İncelenmesi
- Vesaik Mukabili Gerçek Römiz Mektubu – Schedule Letter 
- Vesaik Mukabili İşlemde Bankaların Sorumluluğu 
- Vesaik Mukabili İşlemde Riskler Ve Avantajlar 
- Tahsil Vesaikinin İhracatçi Riskleri, 
- Tahsil Vesaikinin İthalatçi Riskleri, 
- Vesaik Mukabili İşlemde Bankalar Ödeme Garantisi Verir Mi? 
- Tahsil Vesaikinden Doğan İhracatçi Risklerinin Azaltmanin Başlica Yolları 
- Genel Yapısı Dolayısı İle Tahsil Vesaikinin İhracatçi Açisindan Avantajlari 
- Tahsil Vesaikinin İthalatçi İçin Dezavantajlari 
- Tahsil Vesaikinin İthalatçi İçin Avantajlari 
- Vesaik Mukabili İilemde Alacak Sigortasi Ve Türk Eximbank 
- Türk Eximbank Ve İhracat Kredi Sigortasinin Genel Esaslari  Türk Eximbank’a Ne Zaman Başvurmali Ve Alacağın Sigortasi Ne Zaman Başlatılmalı? 
- Türk Eximbank’in Garantör Olmayacaği Hususlar Vaer Midir? 
- Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortasinin İhracatçiya Sağladiği Avantajlar Nelerdir? 
- Kredi Kullanimi / Finansman 
- Tahsil     Vesaiki     Temliki     Kariiliğinda     İhracat     Döviz     Kredisi Verilmesinin Esaslari 
- Tahsil Vesaikinde Bulunan Deniz Konşimentosunun şartlari 
- Bankalarin Tahsil Vesaikini İncelerken Dikkat Ettiği Hususlar 
- Sigorta Poliçesi Kullanilacak Kredinin Teminat Kapsamina Alinir Mi? 
- Sigorta Poliçesi İthalatçi Tarafindan Yaptirilmiş Olan Vesaik Mukabili İhracat Evraklari Ne Şekilde Kredi Teminatina Alinir? 
- Vesaik Mukabili Evrak Kariiliği Kullanilacak Kredinin Miktari Ne Olabilir? 
- Döviz Kredisi İhracat Taahhüdü 
- Döviz Kredisi İhracat Taahhüdü Nedir? 
- Taahhüde Sayilabilecek İhracatlar 
- Vesaik Mukabili İilem Ve Yaianmii Gerçek Vak’a / Mallarin Gümrüğe Birakilmasi 
- Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme 
- Kabul Kredisinin Açiklamasi 
- Kabul Kredili Vesaik Mukabili İilemde İekil Adimlar 
- Kabul Kredisi Tanimi 
- Gerçek Poliçenin Görsel İncelenmesi 
- Senet İle Poliçe Arasindaki Ortak Hususlar 
- Senet İle Poliçe Arasindaki Farkli Hususlar 
- Poliçede Bulunan Unsurlar 
- Poliçe Borçlusu - İthalatçi 
- Poliçe Alacaklisi – İhracatçi Veya İhracatçinin Bankasi 
- Poliçenin Avalisti – Garantörü 
- Poliçede Tanzim Tarihi 
- Poliçede Vade Tarihi 
- Poliçenin Tutari 
- Poliçenin Ticari İilemlerde Kullanilmasi Ve Ticari Faturayla İliikilendirilmesi 
- Poliçenin Ödeme Taahhüdü 
- Garantili (Avalli) Poliçenin Kimin Tarafindan Ödenmesi Gerekir? 
- Borçlusu Tarafindan Vadesinde Ödenmeyen Avalli Poliçelerin Akibeti Ne Olur? 
- Poliçenin Cirosu 
- Kabul Kredili Banka Avalli İilem 
- Poliçede Müşteri Kabulu Ve Banka Avali – Garantili Poliçeler  Banka Avalli Poliçelerin Kredi Teminatini Oluşturmasi 
- Banka Avalli Poliçelerin İskontosu Olur Mu? 
- İskontoya Tabii Tutulacak Banka Avalli Poliçe İçin İşlem Adimlari 
- Bankanın Aval Verdiği Bir Poliçe Protesto Olur Mu, Yaratacaği Risk Nedir? 
- Banka Avalli Poliçenin Postada Kaybolmasi Halinde Bankalardan Yeni Poliçe Talep Edilebilir Mi? 
- Kabul Kredili Ödemenin Çeiitleri 
- Kabul Kredili Müşteri Kabullu Poliçeler 
- Kabul Kredili Müşteri Kabullü, Banka Avalli Poliçeler 
- Kabul Kredili Müşteri Kabullü İşlem Ne Kadar Garantilidir?  Kabul Kredili Müşteri Kabullü Poliçelerde Ödeme Yükümlülüğü Kimdedir? 
- Müşteri Kabullü Poliçeler Borçlusu Tarafindan Ödenmediğinde Protesto Yapilabilir Mi? 
- Müşteri Kabullü Poliçeler Ne Kadar Güvenlidir? 
- Poliçelerin Finansmanda Kullanilmasi 
- Banka Avalli Poliçelerin İskontosu 
- Banka Avalli Poliçelerin Kredi Teminatinda Kullanilmasi, Finansman Yaratilmasi 
- Garantisiz Poliçelerin Finansmanda Kullanilmasi 
- Garantisiz Poliçelerin İskontosu Mümkün Müdür? 
- Garantisiz Poliçelerin Faktoringde Kullanilmasi 
- Garantisiz Poliçeler İle Faktoringde Kabilirücu Olarak Finansman Yaratilmasi 
- P/N – Promissory Note Nedir? 
- P/N – Promissory Note’nin Dii Ticarette İileyiii Nasildir? 
- P/N – Promissory Note İle Poliçe Arasindaki Fark Nedir?  P/N – Promissory Note Genel Yapisi 
- Garantili / Avalli P/N – Promissory Note Özellikleri 
- Garantili / Avalli P/N – Promissory Note Ve İskonto 
- Garantisiz P/N – Promissory Note Özellikleri 
- Garantisiz P/N – Promissory Note İle Finansman Yaratilabilir Mi? 
- Garantisiz P/N – Promissory Note Vadesinde Ödenmez İse Protesto Olur Mu? 
- Akreditifin Finansmani / Postfinansman / İskonto / Down Payment Ödeme 
- Amir Bankanin Akreditif İçin Yurt Diiindan Finansman Bulmasi – Postfinansman 
- Akreditifte Postfinansman İileyiii Ve Kurallari 
- Akreditifte     Postfinansman     Tesisi     İle     İthalatçiya     Sağladiği Yararlar 
- Akreditifte Postfinansmanin İhracatçiya Ödenmesi 
- Postfinansman Nedir? 
- Postfinansmandan Kimler Yararlanir? 
- Postfinansmanda İilem Adimlari 
- Postfinansmanin İthalatçi Tarafindan Kullanilmasi 
- Postfinansmanin Banka Tarafindan Kullanilmasi 
- Postfinansman Gelirinden Nemalanma 
- Postfinansman Vadeleri 
- Postfinansmanin Muhabir Bankaya İadesi Ve Faiz Ödemesi 
- Postfinansmanin İthalatçi Tarafindan Kullanilmasi 
- Vadeli Akreditif Ve İskontonun Kurallari 
- Vadeli Akreditifin İskontosunda Genel Kurallar 
- Vadeli Akreditif İskontosu Operasyonel İşlemler 
- Vadeli Akreditifte Türev İşlemleri – Forward Ve Opsiyon 
- Down Payment Akreditif Nedir 
- Down     Payment     Akreditifin     İhracatçiya     Finansman     Açisindan Yararlari Nedir 
- Down Payment Akreditifin İileyiii 
- Down Payment Akreditifte Ön Ödemenin Maliyeti Nedir? 
- Down Payment Akreditifin Realizasyonu

Sunum: Reşat Bağcıoğlu / ICC International Chamber of Commerce Türkiye Milli Komitesi (www.icc-tobb.org.tr) Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı Üyesi

Akademik eğitim
Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara İngilizce öğretmenliğinden mezun oldu.
Bankacılık kariyeri
1982 Yılında Dışbank (daha sonra sırasıyla Fortis Bank ve TEB ile birleşti) Mersin’de kambiyo, dış işlemler ve krediler departmanında görev yaptıktan sonra aynı bankanın Mersin Serbest Bölgesi Şubesi’ne şube müdürü olarak atandı. 10 yıl şube müdürlüğü yapan Bağcıoğlu’nun 25 yıllık bankacılık misyonu süresinde kendi bankasında 12 yıl iç eğitmen olarak dış işlemler ve kambiyo eğitmenliği
görevini de sürdürmüş ve 2007 Mayıs ayında emekli olmuştur.
Eğitimcilik
Emeklilik sonrası,
TBB -Türkiye Bankalar Birliği – İstanbul,
T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara İdare Merkezi,
Türk Eximbank – Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. ,
TMSF – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul olmak üzere
Çeşitli kamu ve özel bankaların eğitim ve gelişim müdürlüklerindeki eğitimler,
Yüksek okullar, üniversiteler
Dış ticaret şirketleri,
Çeşitli illerdeki farklı ihracatçı birliklerinde,
İzmir Ticaret Sanayii Odası,
Denizli Ticaret Odası’nda
Çeşitli akademilerde: dış ticaret, finansman ve bankacılık, Türk Eximbank faaliyetleri ve garanti programları konularında
eğitimler vermeye devam etmektedir.
Akademisyenlik
Diğer taraftan 2015 yılında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü son sınıfta Dış Ticaret (II) dersinde akademisyen olarak görev alarak kendi hazırladığı Dış Ticaret kitabını aynı okulda ders kitabı olarak okutmuştur. Uludağ Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi gibi çeşitli üniversiteler, MYO’da eğitimler ve
konferanslar vermektedir.

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 950 TL+ KDV %18 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.