top of page

Cost Reduction
Üretimde Maliyet Azaltma, Verimlilik Artırma Teknikleri
"Toplam Verimli Yönetim Sistemi"

Eğitmen: E.Esra YALINKILIÇ AKTAŞ
5 Ekim 2023 / 10.00 - 16.00 / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

İçerik:

Üretimde verimliliği artırmak, maliyeti azaltmak için global olarak başarıları tescillenmiş, ülkemizde de yerel ve global birçok orta ve büyük ölçekli şirketlerde uygulanan, Japon Yönetim Sistemi olan “Toplam Verimli Yönetim Sistemi”, Üretimde “Cost Reduction” kavramının tescilli en başarılı reçetesidir. 


Sanayi kuruluşlarımızın rekabet güçlerini artırarak gerek ulusal, gerekse uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için topyekün ve hızlı gelişmeleri gereklidir. Bu gelişmeler fabrika sahasından başlar ve hızlı gelişim için etkin bir metodolojinin kullanımı gereklidir. 
 
Gelişmede yönetim tarzının yanısıra, Toplam Üretken Yönetim (TPM) gibi metodların kullanımı ile tüm çalışanların yaratıcılıklarının teşviki, katılımları ile doğan iyileşmelerin ürünlere, üretim süreçlerine, kaliteye, dolayısı ile rekabet gücü ve firma karlılığında katkısı büyüktür. 


Peki TPM Nedir? TPM, günlük üretim faaliyetlerin içerisinde, çalışanların tamamının katılımını gerektiren, otonom bakımı öngören, arızaları önleyen, ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren,  işgücü, hammadde, enerji verimliliğini artıran, maliyetleri azaltan , verimliliği dolayısı ile karlılığı artıran bir yönetim sistemidir.  Başka bir deyişle TPM, güçlü üretim yeteneğine sahip olmak, kayıpların/maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılması için kullanılan çok etkin bir metodolojidir.  


TPM’in diğer yönetim sistemlerinden farkı; maliyetlerin / kayıpların azaltılması, verimliliğin artırılmasında çok net bir yol haritası ve teknikleri bulunmasıdır. En üst düzeyden sahadaki operatörlere kadar, çalışanların tamamının katılımını gerektiren topyekûn bir kültür değişimi hareketi, bir iş yapış şekli değişikliğidir. 
Bu eğitimde verimlilik, maliyet azaltma yaklaşımları, TPM’in yol haritası ve teknikleri içeren bütünsel bir paylaşım olacaktır; 

 

Katılımcı Profili: Bu sunum;  Orta ve Üst Düzey yöneticileri kapsamaktadır. 
 

Eğitim İçeriği;  
-    Verimlilik Yaklaşımları ve Yönetim Sistemleri Giriş 
-    TPM Tanımı, Tarihçesi, Ödülleri 
-    Uygulama Şartları,Aşamaları & Yol Haritası  
-    16 Büyük Kayıp ve OEE, OME ve Kayıp Azaltma Teknikleri 
-    TPM 8 Pilllar (Yönlendirme Komiteleri Sütunları) paylaşımı ve Genel Kapsamda Uygulanan Teknikler
-    Odaklanmış İyileştirmeler   
(Cost Loss Analizi de Ana Konseptte Paylaşılacaktır , Cost Loss Analizi sonucunda şirketlerin işletme & çevrim maliyetinin ne kadarının kaybedildiği –makine bazlı, departman bazlı – pillar bazlı” matematiksel olarak net bir şekilde çıkarılabilmektedir. Burada her bir kaybın saatlik maliyetine kadar çıkarılabilmekte ve doğru problem çözme teknikleri ile doğru noktaya iyileştirme yapılarak maliyet tasarrufu sağlanmaktadır.  
•    Otonom Bakım 
•    Kalite Bakım (Hammadde Balansı , Malzeme Balansı Analiz Sistemi de paylaşılacaktır) 
•    Planlı Bakım 
•    Erken Ürün Yönetimi 
•    Erken Ekipman Yönetimi  
•    İş Güvenliği & Sağlık & Çevre 
•    Endirekt Birimlerde TPM 
•    Eğitim & HR
-    TPM Yolculuğunda E4.0 uygulamaları & Dijitalleşme 

 

Eğitmen Biyografisi
E. Esra YALINKILIÇ AKTAŞ (MSc. MBA)


* Founder, Managing Director
* Strategy & Digital Transformation, OpEx,BEx,MEx,
Professional,
* Senior Management Consultant

Eğitim
Fakülte 1. olarak mezun olduğu Mühendislik eğitimi sonrası MBA Masterını da derece ile bitirmiştir,
Üretim yönetimi doktora başlangıcı bulunmaktadır.


Tecrübe
 Sabancı Holding, Hugo BOSS, Penti, Wiser GLOBE & WiserTech, Konfor Grup, Avery Dennison
gibi Global ve Büyük Holding yapılanmalarında yaklaşık 19 yılı aşkın bir sürede çeşitli
kademelerde (yönetici, müdür direktör, icra kurulu üyesi vs) iş hayatı tecrübesi bulunmaktadır.
 İş hayatı boyunca lideri olduğu projelerde çeşitli platformlarda Türkiye 1.liği , 2.liği ödülleri
almıştır ( Bilim sanayi bakanlığı verimlilik Proje Ödülleri TR1, Sabancı Yaka Altın Yaka Ödülleri
verimlilik Ödülü, İnovalig Dijital Platformda İnovasyon Yaşam Döngüsü Kategori Türkiye 2.liği vs..)

 

Uzmanlık Alanları;
 Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim
 Operasyonel Mükemmellik,
 İş Mükemmelliği (İş Süreçleri Yönetimi, Süreç Mühendisliği, İş Süreçleri Yeniden Yapılanma)
 Dijital Dönüşüm , Endüstri 4.0, Sistem Kavramsal Tasarım, Yazılım Projelendirme, İş Süreçleri
Dijitalleştirme
 Proje Yönetimi (PMI standartlarında)
 Performans Yönetim Sistemi, Politika Açınımı, Hedeflerle Yönetim Sistemi, Balanced Scorecard
 Mes Sistemleri, Sahadan veri Toplama Sistematiği, Otomasyon, Otonomasyon
İmplementasyonları
 Kalite Yönetim Sistemleri
 Yalın Üretim Sistemleri, TPM, TPS, 5 s, Otonom Yönetim, Yamazumi Teknikleri
 B/A Kaizen , Kobetsu Kaizen, Problem Çözme Teknikleri ,Mühendislik Analizleri, Öneri Sistemi 6
sigma ,Çevik Yönetim Sistemi
 Kurumsal Dönüşüm&Organizasyonel Yapı Tasarımı
 Turquality Süreç Yönetimi

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 1.750 TL+ KDV %20 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

bottom of page