top of page

Uluslararası Akreditasyonlu Sertifika ile;
Yapay Zeka Sertifika  Programı  
Yönetici ve Yönetici Adayları Özelinde...

20-21-22  Haziran 2023 / 3 Gün / 10.00 - 16.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Yapay Zeka (AI), her organizasyonun büyümesi için belirleyici bir teknoloji haline geldi. AI'daki karmaşıklığın, yüksek performanslı şirketler ile düşük performanslı şirketler arasındaki ana farklılaştırıcı olması bekleniyor. AI ve istatistiksel, makine ve derin öğrenme gibi bileşenlerinin kullanılmasının paydaş değerini ve müşteri deneyimini ve memnuniyetini artırması bekleniyor. AI'nın algoritmik yönleri, birçok kaynaktan kolayca elde edilebilir; ancak birçok şirket, yapay zekayı kuruluşa uyarlama konusunda hala mücadele ediyor. Örneğin, şirketler şu soruların yanıtlarını bulmakta zorlanıyor:
•    2023'te yapay zeka kullanmanın faydaları neler olabilir?
•    Yapay zeka şimdi işletmeniz için neden önemli?
•    Yapay zekanın işletmenizde bugün ve gelecekte oluşturacak riskleri anlamak. 
•    Yapay zekanın iş modelinizi nasıl etkileyebileceğini anlamak
•    Yapay zeka kullanılarak hangi sorunlar çözülebilir? 
•    Nasıl yapay zekaya öncelik veren bir şirket olunur?
•    Stratejik sonuçlarınızı hızlandırmak için yapay zekayı benimsemeyi nasıl planlayabilirsiniz?
•    Bir kuruluş içinde bir yapay zeka girişimi oluşturmak için strateji ne olmalıdır? 
•    Bir yapay zeka ekibi nasıl kurulur? 

 

Programın Amacı


Bu kısa süreli program, şu anda organizasyonda AI girişimlerine liderlik eden ve liderlik etmesi muhtemel yöneticilere yöneliktir. Kurs, AI dönüşümünün Organizasyonel yolculuğu, veri yönetişimi, analitik model oluşturma için veri hazırlığı ve tanımlayıcı, tahmine dayalı ve kuralcı analitik gibi konuları kapsar. Programın hedefleri aşağıdaki gibidir:
Aşağıdakilere özel olarak odaklanarak kuruluş içinde yapay zeka girişimi oluşturmaya yönelik stratejinin nasıl oluşturulacağını anlayacaksınız:
1.    Veri yönetişimi stratejisi
2.    Teknoloji ve platform stratejisi
3.    İnsan ve beceri stratejisi

•    Yapay zeka öncelikli şirket için bir yol haritası oluşturulması 
•    Yapay zeka projelerinin başarısına veya başarısızlığına yol açabilecek temel faktörleri anlaşılması
•    Doğru kullanım senaryolarının nasıl seçileceğini ve önemli yapay zeka projelerine öncelik verilmesi
•    Yapay zekadaki istatistiksel öğrenme, makine öğrenimi, derin öğrenme
ve bunların endüstrinin farklı bölümlerinden kullanım örnekleri
•    Tanımlayıcı, tahmine dayalı ve kuralcı analitiğin araçlarını ve teknikler
•    Denetimli, denetimsiz ve takviyeli öğrenme algoritmalarının uygulamalar
•    AI kullanılarak hangi görevlerin otomatikleştirilebileceğini anlaşılması 
•    Yapay zeka uygulaması için veri yönetişimini ve veri hazırlığını anlaşılması
•    Bir kuruluşun bir yapay zeka ekibini nasıl oluşturabileceğini öğrenin? AI ekibinin rolleri ve sorumlulukları ve bir AI ekibi oluşturmak için işe alma veya eğitim.
•    AI dönüşümü yaparken yaygın hatalar ve bunlardan nasıl kaçınılacağı hakkında bilgi edinilmesi
•    AI nasıl kullanılabilir veya farklı sektörlerdeki farklı kullanım durumları nelerdir?

 

İçerik:

I.    YÖNETİMSEL BİLGİLER
AI’nın İşletme İçin Neden Önemli Olduğunun Anlaşılması 
Bu bölüm, İşletmelerin yapay zekayı işleri için yakın bir kesinti olarak görmeleri ve neden yapay zekayı öğrenmek ve planlamak için zaman harcamaları gerektiğinin temel nedenlerini ele alıyor.

•    Yapay Zekanın Stratejinizi Ve İş Modelinizi Nasıl Etkileyebileceğini Anlamak
Bu bölüm, AI'nın iş modelinizi nasıl etkileyebileceğini ve muhtemelen bozabileceğini, AI'nın stratejinizi nasıl etkileyebileceğini ve AI'nın stratejik sonuçların sunulmasını hızlandırma veya başka türlü mümkün olamayacak yeni öncelikler getirme fırsatını vurgular.

•    İş Kültürü ve Marka Üzerindeki Olası Etkileri Anlamak
Bu bölüm, otonom yapay zekanın iş kültürü ve markası üzerindeki potansiyel etkilerinden ve yapay zekayı uygularken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedilecek.

•    Bir İşletmedeki Potansiyel Fırsatları ve Zorlukları Keşfetmek
Bu bölüm, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç farklı iş alanındaki potansiyel fırsatları ele alır:
o    Planlama ve Strateji
o    Müşteri ve Pazarlama
o    Üretim
o    Operasyonlar
o    Finans
o    İnsanlar ve İK
o    BT

•    İşletmelerin Nasıl İlerleyebileceğinin Anlaşılması

Bu bölüm, işletmelerin eğitim, iş modellerini ve stratejisini yeniden değerlendirme ve planlama yoluyla yaklaşan kesintiye hazırlanmak için atabilecekleri adımları özetlemektedir.

 

 

II.    TEKNİK BİLGİLER 
1.Yapay Zekaya Giriş 
•    Yapay zekanın sezgisel olarak anlaşılması.
•    Yapay Zekaya Giriş (AI), Makine Öğrenimi (ML), İstatistiksel Öğrenme (SL) ve Derin Öğrenmeye (DL) arasındaki ilişki 
•    Bir iş problemini analitik probleme dönüştürmek, analitik problem çözme çerçevesi.
•    Farklı işlevsel alanlarda ve farklı endüstrilerde yapay zeka kullanım örnekleri. 
•    AI kullanarak iş süreci otomasyonu.

2. Makine Öğrenimi: Denetimli, Denetimsiz ve Takviyeli Öğrenme Algoritmaları
•    Makine öğrenimine olasılıksal akıl yürütmenin nasıl uygulanır.
•    Makine öğreniminde yer alan temel terimleri ve bileşenleri anlamak.
•    Algoritma, model, eğitim, özellik, test seti, eğitim seti gibi yaklaşımlar ve temel gerçeği veri kümesi.
•    Makine öğrenimi için fikirler geliştirin ve bir işletme için AI kullanım durumları.

3.    Tanımlayıcı, Öngörücü ve Kuralcı Analitiklere Giriş

•    Tanımlayıcı Analitiğin Amaçları. 
•    Tahmine Dayalı Analitik Modelleri. 
•    Regresyon ve Lojistik Regresyon; Kuralcı Analitik
•     Doğrusal Programlama ve Çok Kriterli Karar Verme.

4.    AI Ekibi Kurmak
•    Doğru ekibi seçmek.
•    Görev ve Sorumlulukları.
•    Organizasyon Yapısı
•    Merkezi ve Dağıtık Modeller
•    Anahtar beceri seti
•     Yeni işe alma vs. şirket içi eğitim.
5.    Analitik Teknoloji Manzarası
Yapay zeka tabanlı çözümlerin geliştirilmesi ve devreye alınması için doğru araçları ve platformları seçilmesi
6.    AI İşletme Sürecine Uyarlanması 
•    Satış ve pazarlamada AI:Fırsat ve satış dönüşümü; 
•    Kanal optimizasyonu; 
•    Müşteri yaşam boyu değeri; 
•    Operasyonlarda Yapay Zeka: Tedarik zinciri analitiği; 
•    Perakendede Yapay Zeka: Ürün çeşitliliği planlaması, marka değiştirme, promosyon etkinliği; 
•    Bankacılık ve Finansta Yapay Zeka 

7.    İş Liderlerinin ChatGPT İş Süreçlerinde Kullanma
•    Müşteri Hizmetlerini Otomatikleştirme 
•    Raporlar ve Özetler Oluşturma 
•    İçerik Oluşturma
•    Satış ve Pazarlama
•    Araştırma ve Analiz 

Bu eğitim kimler için uygun:
•    Yapay zekanın ne olduğunu ve işlerini nasıl etkileyebileceğini anlamak isteyen yöneticiler
•    Üretkenliği artırmak için yapay zekayı işlerine uygulamak isteyen liderler
•    AI riskini yönetmek isteyen kurullar ve şirket yöneticileri
•    Bir iş fırsatı bağlamında yapay zeka hakkında bilgi edinmesi gereken liderlik ekipleri
•    Otonom yapay zekanın markalarını ve kültürlerini nasıl etkileyebileceğini anlamak isteyen iş liderleri

 

Eğitim Program Konsorsiyumu:

zirve gorsel (14).png

- IQCERT The International Accreditation Organization / London Akreditasyonu ve Eğitim konsorsiyumu tarafından ortak imzalı katılım sertifikası tanzim edilecektir.

Sertifika programlarımızda eğitim; konsorsiyum üyelerinin bünyelerinde yer alan minimum 10 yıl eğitim geçmişi olan eğitmen kadrosu yönetiminde gerçekleşmektedir.

Programlarımızda Eğitmen ve Konuşmacı Olarak Yer Alan İsimler

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 3300 TL+ KDV %18 olup, 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

bottom of page