top of page

Etkili Kurumsal Eğitim Yönetiminde
Yapay Zeka Kullanımı

28 Mayıs 2024 / 1 Gün / 10.00 - 16.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Eğitim Amaçları: Bu eğitim, katılımcılara kurumsal eğitim yönetimi süreçlerinde yapay zeka kullanımının temel ilkelerini ve pratik uygulamalarını sunmayı amaçlamaktadır. Eğitimde ChatGPT, GPT-4 (Eklentiler, analiz, görselleştirme), yapay zeka araçları, Google BARD, GEMINI, Microsoft Copilot, Canva öncelikli olarak kullanılacaktır. 

Kazanımlar
1.    Kurumsal Eğitim Temelleri: Katılımcılar, eğitim yönetiminin temel kavramlarını ve kurumsal eğitimdeki en iyi uygulamaları anlayacaklar.
2.    Yapay Zeka ile Eğitim Süreçleri: Katılımcılar, yapay zeka kullanarak eğitim haritaları oluşturmanın, eğitim süreçlerini yeniden yapılandırmanın ve veri analizinin rolünü kavrayacaklar.
3.     İhtiyaç Analizi ve Tasarım:  Katılımcılar, yapay zeka ile eğitim ihtiyaçlarını analiz etmenin, özelleştirilmiş eğitim programları tasarlamanın ve veri toplama yöntemlerini kullanmanın önemini öğrenecekler.
4.    Eğitim Maliyet Yönetimi: Katılımcılar, yapay zeka kullanarak eğitim bütçelemesini, kaynak yönetimini, maliyet-etkin stratejileri ve bütçe planlamasını anlayacaklar.

 

İçerik:

Kurumsal Eğitim Yönetimi Temelleri:
•    Eğitim yönetiminin temel kavramları ve ilkeleri.
•    Kurumsal eğitimdeki en iyi uygulamalar.

Eğitim Süreçlerinin Yapay Zeka İle Yeniden Yapılanması 
•    Eğitim haritalarının oluşturulması 
•    Eğitim süreç dokumantasyonlarının oluşturulması
•    Eğitim süreçlerinde veri analizinin rolü

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Tasarımında Yapay Zeka Kullanımı
•    Eğitim gereksinimlerini belirleme ve analiz etme.
•    Özelleştirilmiş eğitim programlarını tasarlama.
•    Anketler ve geri bildirimlerin analizi
•    Performans değerlendirme verilerinin kullanımı
•    İhtiyaç analizi için veri toplama yöntemleri ve araçlar

Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS):
•    LMS'lerin rolü ve kullanımı.
•    Eğitim verilerini takip etme ve analiz etme.
•    Eğitim organizasyonu 
•    Eğitimde başarılı uygulama örnekleri

Eğitim İçeriği Geliştirmede Yapay Zeka Kullanımı
•    Eğitim materyalleri oluşturma.
•    Görsel öğrenme materyallerinin önemi
•    Eğitimde görsel tasarım ilkeleri

Eğitim Planlamada  ve Uygulamada Yapay Zeka Kullanımı
•    Eğitim trendleri ve veri temelli içerik geliştirme
•    Zamanlama ve kaynak planlaması
•    Etkileşimli ve katılımcı odaklı eğitim teknikleri
•    Eğitim programlarını yürütme ve takip etme.
•    Eğitimcileri ve öğrencileri destekleme.

Değerlendirme ve İyileştirmede Yapay Zeka Kullanımı
•    Eğitim sonuçlarını ölçme ve değerlendirme.
•    Eğitim programlarını sürekli olarak iyileştirme.
•    Eğitim sırasında değerlendirme
•    Eğitimin etkisini ölçme yöntemleri
•    Öncesi ve sonrası analizleri
•    Sürekli iyileştirme için veri kullanımı
•    Eğitim değerlendirme raporlarının görselleştirilmesi

Eğitim Teknolojileri ve Trendler:
•    Eğitim teknolojilerinin rolü ve trendler.
•    Yapay zeka, sanal gerçeklik ve diğer yenilikçi teknolojilerin eğitimde kullanımı.
•    Eğitim Süreçlerinde görsel tasarım 

Eğitim Maliyet Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımı
•    Eğitim bütçeleme ve kaynak yönetimi.
•    Maliyet-etkin eğitim stratejileri.
•    Maliyet-fayda analizi
•    Bütçe planlaması ve maliyet optimizasyonu

Stratejik Eğitim Planlamasında Yapay Zeka Kullanımı
•    Uzun vadeli hedefler ve stratejik uyum
•    Stratejik planlama için veri analizi araçları
•    Eğitimin şirket stratejileriyle uyumu
•    Stratejik eğitim planlama
•    Şirket kültürünün eğitime entegrasyonu

Performans Değerlendirme ve Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı
•    Performans değerlendirme verilerinin analizi
•    Bireysel ve takım bazında eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
•    Performans artışına yönelik eğitim stratejileri
•    Eğitimle iş sonuçları arasındaki ilişki.

Eğitim Sonu Raporlama ve Sertifikasyon:
•    Eğitim sonuçlarını raporlama ve sunma.
•    Eğitim sonuçlarında görsel tasarım örnekleri
•    Katılımcılara sertifikasyon imkanları.


Hedef Kitlesi:
Bu eğitim, kurumsal eğitim yönetimi alanında çalışan eğitim yöneticileri, eğitim uzmanları, insan kaynakları profesyonelleri ve eğitim teknolojileri ile ilgilenen herkes için tasarlanmıştır. Bu eğitim, eğitim süreçlerini geliştirmek ve yapay zeka kullanımını anlamak isteyen profesyoneller için faydalıdır.

Eğitim Sunum:


- Mine Alptekin PhD. // İPEKYOL Grup / Human Resources Director
- Levent Karadağ // Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı / Digital Transformation Strategist

 

Eğitim Program Konsorsiyumu:

zirve gorsel (14).png

Programlarımızda eğitim; konsorsiyum üyelerinin bünyelerinde yer alan minimum 10 yıl eğitim geçmişi olan eğitmen kadrosu yönetiminde gerçekleşmektedir.

Programlarımızda Eğitmen ve Konuşmacı Olarak Yer Alan İsimler

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 2.200 TL+ KDV %20 olup, 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

Banka Hesap Bilgilerimiz

BSP GROUP KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
GARANTİ BBVA
Hesap No.    6290285
IBAN    TR36 0006 2000 7460 0006 2902 85

bottom of page