top of page

Kurumsal İletişimde Yapay Zeka Kullanımı
ChatGPT 3.5, 4. 4o, Google Gemini, Claude GPT ve Güncel Platformlar ile...

24 Haziran 2024 / 10.00 - 16.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

"Yapay Zeka ile İletişimi Yeniden Tanımlayın: ChatGPT, DALL-E ve Daha Fazlasıyla Kurumsal İletişimi Güçlendirin!"
 

Eğitim Amaçları: Bu eğitim programının amacı, katılımcılara kurumsal iletişim stratejileri ve uygulamaları konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmak ve aynı zamanda çeşitli yapay zeka teknolojilerini, özellikle ChatGPT, GPT-4 Pluggins, Data Analysis, DALL-E, Google Bard ve Gemini, Microsoft Copilot gibi araçları etkili bir şekilde kullanarak iletişimdeki etkinliklerini artırmalarına yardımcı olmaktır.


Bu amaç doğrultusunda, katılımcılar aşağıdaki kazanımları elde edecektir:
1.    Yapay Zeka ve Kurumsal İletişim: Katılımcılar, yapay zeka teknolojilerinin kurumsal iletişim stratejilerine nasıl entegre edileceğini öğrenecekler.
2.    İç İletişim ve İşbirliği: İç iletişimde ve işbirliğinde yapay zeka araçlarını, özellikle ChatGPT ve GPT-4 Pluggins'i, etkin bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanacaklar.
3.    Kriz İletişimi Stratejileri: Katılımcılar, kriz iletişimi stratejilerini geliştirmek için yapay zeka teknolojilerini, özellikle Data Analysis, kullanmayı öğrenecekler.
4.    Görsel İletişim Gücü: DALL-E, Google Bard ve Gemini gibi araçlarla görsel iletişim materyallerini etkili bir şekilde hazırlama yeteneği.
5.    İletişim Verilerinin Analizi: Data Analysis kullanarak iletişim stratejilerinin etkinliğini ölçme ve iyileştirme becerileri.
6.    İşbirliği ve Otomasyon: Microsoft Copilot gibi yapay zeka araçları ile iş süreçlerinde otomasyon ve işbirliği yetenekleri.

İçerik:

Bölüm 1: Giriş ve Temel Kavramlar
•    Kurumsal İletişim Nedir?
•    Kurumsal İletişimin Önemi ve Rolü
•    Kurumsal İletişim Yöneticisi Profili
Bölüm 2: Kurumsal İletişim Temel İlkeleri
•    İç İletişim ve İşbirliği
•    Dış İletişim ve Medya İlişkileri
•    Sosyal Medya Yönetimi
•    Data Analysis ile İç ve Dış İletişim Stratejilerinin Geliştirilmesi
Bölüm 3: İş Süreçlerinde ChatGPT Kullanımı
•    ChatGPT'nin İş Süreçlerinde Kullanım Alanları
•    ChatGPT ile İç İletişim ve İşbirliği
•    ChatGPT ile İçerik Oluşturma ve Düzenleme
Bölüm 4: Kriz İletişimi ve ChatGPT
•    Kriz İletişimi Temel İlkeleri
•    ChatGPT ile Kriz İletişimi Stratejileri
•    Örnek Kriz Durumu Senaryoları
•    Data Analysis ile Kriz İletişimi Stratejilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Bölüm 5: Medya İlişkileri ve ChatGPT
•    Medya İlişkileri Yönetimi
•    ChatGPT ile Basın Açıklamaları ve Bültenler
•    Medya Sorularına Yanıt Hazırlama
•    Data Analysis ile Medya İlişkileri ve Etkileşimlerinin İncelenmesi
Bölüm 6: Veri Analizi ve Raporlama
•    İletişim Kampanyalarının Etkisini Analiz Etme
•    ChatGPT ile Veri Analizi ve Raporlama Araçları
•    Performans Metrikleri ve İyileştirme
•    Data Analysis ile İletişim Kampanyalarının Etkinliğinin Ölçülmesi ve İyileştirilmesi
Bölüm 7: Gelecekte Kurumsal İletişim ve Teknoloji
•    İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler
•    ChatGPT ve Yapay Zeka'nın Rolü
•    İlerideki Trendler ve Beklentiler
•    Data Analysis ile Geleceğin İletişim Teknolojileri Trendlerinin Tahmini
Bölüm 8: Sonuç ve Değerlendirme
•    Eğitim Değerlendirmesi
•    Katılımcılara İlerlemelerini Takip Etme

Konuşmacılar:


- Birsu Şentürk // İletişim Danışmanı / Acta Verba Ajans Başkan Yardımcısı

- Levent Karadağ // Yapay Zeka Platformu Başkanı / Teknolojist 

Eğitim Program Konsorsiyumu:

Programlarımızda eğitim; konsorsiyum üyelerinin bünyelerinde yer alan minimum 10 yıl eğitim geçmişi olan eğitmen kadrosu yönetiminde gerçekleşmektedir.

Programlarımızda Eğitmen ve Konuşmacı Olarak Yer Alan İsimler

Katılım Detayları

Program kişi katılım bedeli: 3.300 TL+ KDV %20 olup, 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 66

 

 

ONLINE KAYIT FORM

 

 

 

 

 

 
Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

Banka Hesap Bilgilerimiz

BSP GROUP KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
GARANTİ BBVA
Hesap No.    6290285
IBAN    TR36 0006 2000 7460 0006 2902 85


 

bottom of page